Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 1034 treff.
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...musklene kan være ømme når man kjenner på dem. Ved enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved lydgivning. Logopedisk oppfølging og rådgiving I Statped har vi en helthetlig tilnærming ...
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...det å tolke i situasjoner med barn, sammenlignet med det å tolke for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem ...
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...håndform, plassering, retning, vridning og bevegelse. Ikke-manuelle deler kan være bevegelser med overkropp, hode, munn, kinn, øyne og øyebryn (Vonen, 2020). Her vil du få en nærmere forklaring på enkelte ...
 • Vi lager hus

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...allerede fra den første tiden på skolen, skal få oppleve gleden ved å arbeide i et fellesskap. Stolthet over et felles produkt er en god opplevelse å ha med seg. Det er lettere for elevene å være sammen i friminuttet ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...og unge som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon.  Kursrekke med fire kurstrinn. Det overordnede målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som ...
 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  En inkluderende skole for alle er et overordnet ideal i norsk skole. Likevel strever mange. Hvorfor er det så vanskelig å få til inkludering i praksis?  Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med ...
 • Usher syndrom - en kort beskrivelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Det kan også dukke opp flere nye spørsmål. På de bakerste sidene finnes det en emneinndelt liste over relevant litteratur hvor du kan finne mer informasjon. Det statlige kompetansesystemet for døvblinde ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk. Kartleggingsverktøyene kan være til nytte for alle som jobber ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...aldri en diagnose. Fordi vansken er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken til utfordringene de har. Det kan gjøre situasjonen ennå vanskeligere å håndtere. Noen utvikler ...
 • Gode lesestrategier

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...bakgrunnskunnskap og stimulering av lesemotivasjon i tett sammenheng. Boka inneholder en skjematisk oversikt over disse tre områdene som er nyttig for lærere i planlegging av undervisningen. Boka er en oppdatert ...