Til hovedinnhold
Viser 761–770 av 1038 treff.
 • Trening på spesifikke ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...foregår i pedagogiske rammer med oppfølging av lærer, vil ferdighetene elevene tilegner seg kunne overføres til andre situasjoner. Les mer om forskningen. Aktuelle spill ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  Sammen med eleven er det viktig å finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov. Bruke og endre fargeforbedringer: Åpne Fusion ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...seg sine erfaringer om hva personen liker. Når og hvordan er det han/hun viser glede? oppmerksomhet over noe tid? I dette materialet kalles disse viktige personene for nærpersoner, som kan være familiemedlemmer ...
 • På badet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...hendene for å fordele såpen. Er det andre ting i vasken, som en klut? Den kan vi bruke til å få vann over hånden.   Tørk hendene, både oppå, under og mellom fingrene. Forutsetninger for at barnet kan vaske ...
 • Om språklæren

  11.04.2024 | Kapittel

  ...tegnspråk og norsk talespråk som vi kjenner. Det er valgt å presentere norsk tegnspråk under tre overskrifter: Tegn, Ytringer og Tekst, selv om det ikke er skarpe skiller mellom de tre temaene i et språk ...
 • 3.4 Hvilke tegn starter vi med?

  03.04.2024 | Kapittel

  ...eventuelt andre vil på bakgrunn av sine roller ha behov for å lære seg ulike tegn. Utover det som er nevnt over, tenker vi at det kan være hensiktsmessig å starte med tegn for familie, følelser, hverdagsaktiviteter ...
 • Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...seg på hele flaten med begge hender for å utforske alle elementene i illustrasjonen og få oversikt over helheten. Gi eleven arbeidsro. Gi eleven nok tid til å utforske illustrasjonen. Gi råd om hvor eleven ...
 • Tekst i objektivet

  18.08.2022 | Kapittel

  ...nederst til høyre, og etter å ha trykket på det, kan teksten behandles på samme måte som beskrevet over.  
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kunnskap om likheter og forskjeller mellom språkene som eleven bruker når han skal forstå tekster, oversette, analysere grammatiske elementer i en tekst og analysere og forstå sine feil. En kontrastiv undervisningsmetodikk ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike ...