Til hovedinnhold
Viser 971–980 av 988 treff.
 • Forslag til undervisningsopplegg

  06.05.2022 | Kapittel

  ...noen tips å dele til de andre i klassen? Hvordan gir de taktile/visuelle kodebrikkene oss oversikt over hele koden? Hvorfor er det viktig å lage hele koden før vi lar roboten bevege seg? ...
 • Avbildende tegn

  07.03.2023 | Kapittel

  ...dem er noe vi ikke uten videre finner igjen i det norske talespråket. Vi kan for eksempel ikke oversette det avbildende tegnet «bil som kjører bortover en svingete vei og oppover en bakke» med et ord eller ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming".  Barn og unge med store og små hørselstap ...
 • Tegnmyggen og knottene

  28.03.2017 | Konkret materiell

  ...trenger derfor tillatelse til bruk av kamera. For å strømme innhold, må den ha internett-tilgang. Bruk over mobilnett vil medføre datakostnader. Pek kamera mot et skannbart objekt, Videoen vil da vise seg oppå ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  For at spillet skal fungere godt som en læringsressurs, må du som lærer sørge for en god kobling over til fag og kompetansemål. Civilization egner seg som læringsaktivitet av flere grunner:   Spillet ...
 • Minecraft Edu i et inkluderende klasserom

  10.02.2020 | App

  ...legger opp til at det er enklere å nå målene gjennom å samarbeide. For eksempel kan en spille i overlevelsesmodus. Da starter du uten ressurser og byggematerialer, og du må samle dette selv. Samarbeider du ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...r). De innhenter som regel forsinkelsen uten logopediske tiltak, mens dette er sjeldnere for barn over 5 år. Ved 4 – 5 års alder bør man derfor være oppmerksom på disse barna. For barn med forsinket fonologisk ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...viss intensitet og varighet for å ha best effekt på språkvanskene. For eksempel ved 3 økter i uka over en 4-8 ukers periode. Lengden på øktene kan varieres etter barnas alder og utholdenhet. Grammatikk ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...slektninger med dysleksi, er det betydelig større risiko for at barnet selv får samme vanske. Anslag over hvor mye større risikoen er, varierer noe. Det er imidlertid vanlig å anta at risikoen øker fra omkring ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...som skal oversettes til skrevne ord, kontroll og evaluering av det som skrives og revidering av det som er skrevet. Å skrive er å gjøre tenking synlig. Å skrive er en god metode til å bli klar over seg selv ...