Til hovedinnhold
Viser 981–988 av 988 treff.
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn med fonologiske vansker kan ha utfordringer med å lære nye ord. Et begrenset vokabular kan gå ut over leseforståelse og påvirke avkoding negativt. Flere studier viser at barns ordforråd ved skolestart ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...mennesker tenker eller føler. Preposisjoner (Prepositions) 48 kort som illustrerer preposisjonene i, på, over, under, gjennom og mellom. Basic Verbs 48 aktiviteter vist av barn og voksne. Hva er forskjellig? ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...slektninger med dysleksi, er det betydelig større risiko for at barnet selv får samme vanske. Anslag over hvor mye større risikoen er, varierer noe. Det er imidlertid vanlig å anta at risikoen øker fra omkring ...
 • Å lese sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...aktivt. Bruk personens uttrykksform og vis hvordan du kommenterer, stiller spørsmål til, og undrer deg over innholdet i boka slik at han eller hun kan lære å gjøre det samme. Personer som bruker ASK trenger ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...produksjon Skriveformelens parallell er den mer kjente leseformelen (the simple view of reading; Hoover & Gough, 1990) hvor lesing = avkoding x lingvistisk forståelse. Avkoding vil si ferdigheter i å koble ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...formuleringer i tekstene de leser. Det er imidlertid også slik at elever som har strevd med avkoding over lengre tid har vansker med forståelse når de må lese selv. Det kan være anstrengende, bli for mange ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...gjorde du denne helga?”, ”Besøkte noen deg på søndag?”). Legg merke til at når behandleren beveger seg over til mer komplekse nivåer av auditiv forståelsestrening, trenes også verbal uttrykksferdighet seg simultant ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  Å lære å lese og skrive er et overordnet læringsmål de første skoleårene. Elevenes opplevelse av mestring, trivsel og glede ved å gå på skolen er ofte nært knyttet til hvordan de lykkes i lese- og skriveopplæringen ...