Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 1038 treff.
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...forståelse av hvordan elevene opplever læringsmiljøet. Fravær er stort sett alltid noe som utvikles over tid. Elevene har strevd og opplevd ubehag og stress ved skolesituasjonen lenge før fraværet starter ...
 • Logopediske tiltak

  23.01.2024 | Kapittel

  ...eksempel «vaske huset» og å ta tungen opp mot nesen og ned til haken) og leppeøvelser (lage trutmunn, overdrevet smil). Noen programmer bruker også hjelpemidler som biteblokker for å stabilisere kjeven, fløyte ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...usikkerhet om hvor langt det er hensiktsmessig å strekke normalitetsbegrepet for atferden.  Når et barn over tid viser stor grad av impulsivitet, høyt aktivitetsnivå, mye uro og store oppmerksomhetsvansker, ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  De vanligste fellestrekkene er: Dårligere eksekutive funksjoner (styringsfunksjoner) Sensorisk overfølsomhet/underfølsomhet Lavere grad av sosiale ferdigheter Større grad av rigiditet Lavere terskel for ...
 • Kartlegging av stamming og løpsk tale hos flerspråklige

  21.06.2024

  ...av spørsmålene ut fra at noen av dem kan være sensitive. Kanskje bør man gjennomføre kartleggingen over flere møter. Bruk av tolk Det kan være nødvendig å bruke en tolk i forbindelse med utfylling av skjemaet ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...og ryggmargsbrokk utgjør den største delen av utvalget i undersøkelsen. Rapporten gir en oversikt over skolesituasjonen til barn med fysiske funksjonsnedsettelser, basert på ei spørreundersøkelse blant ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...fra bildebibliotek Legge til vedlegg: kart eller nettsted Formatere et notat: legge inn tittel, overskrift, brødtekst, punktliste som kan hukes av. Skissere: tegneverktøy og farger, linjal og viskelær.Søke ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...si gjennom platene/absorbentene som man visuelt opplever som tak i rommet. Hvis ikke, vil støy gå over veggen mellom rommet og resten av landskapet. Man er også avhengig av en god og lydisolerende dør ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...tenke på hvor i rommet hun sitter for å henge med i samtalen. Psykologspesialist Laugen har – overraskende nok – ikke funnet noen sammenheng mellom språklig mestring og hvordan barna har det sosialt. Dette ...
 • Osmo Coding Jam

  27.03.2019 | App

  ...sammen med: Osmo spillsystem for iPad, som består av et iPad-stativ og en reflektor som skal plasseres over kameraet Coding Jam kodebrikker Dette kjøpes separat. Appen er delt inn i en øvingsdel og et studio ...