Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 910 treff.
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...forstørrelsesprogram hvis eleven har det. Hvis eleven trenger mye forstørring, blir det utfordrende å holde oversikten. Det kan derfor være vanskelig å oppfatte hva som skjer i skjermbildet, for eksempel hvis du får ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en etnografisk studie med feltarbeid over ett år i tre barnehager. Et viktig funn i studien er at barn med cochleaimplantat deltar i samhandlinger ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...grammatikk og syntaks. Vanligvis brukes denne kunnskapen i avkoding av tekster. Dårlig leseflyt kan overbelaste korttidsminne og leseforståelsen blir da minimal. Vi kan si at god leseflyt er å lese 10 linjer ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...cochleaimplantat. 5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...munnavlesning lettere, er å være tydelig på hva som er tema å bruke tydelige munnbevegelser uten å overdrive å bruke normalt taletempo å modere  ukjent dialekt å ha godt lys på ansiktet (ikke stå i motlys) ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...lyder til roboten. Dette er en fin startaktivitet til programmering hvor lærer at du kan ta kontroll over teknologien og bruke den slik du vil. Dash har en robotvenn som heter Dot. Han er en liten ball som ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...opp/ned. Denne muligheten til å endre forstørring kjapt og enkelt kan gjøre det lettere å holde oversikt over skjermbildet. Du kan også forstørre ved å holde CTRL og trykke +, men det går bare opp til 500 % (fem ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  ...å lese opp spørsmålet. Sterke lesere vil likevel ha et fortrinn ved at de får en raskere oversikt over svaralternativene. Ved å inkludere svaralternativene i videoen må alle lytte ferdig før de kan avgi ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...grovt skille går mellom formell og uformell kartlegging. Disse formene for kartlegging går gjerne over i hverandre. Formell kartlegging foregår ved hjelp av tester og spørreskjemaer. Testene og spørreskjemaene ...