Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 1047 treff.
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...usikkerhet om hvor langt det er hensiktsmessig å strekke normalitetsbegrepet for atferden.  Når et barn over tid viser stor grad av impulsivitet, høyt aktivitetsnivå, mye uro og store oppmerksomhetsvansker, ...
 • 1.3 Sirkel i sirkelen

  04.03.2024 | Kapittel

  ...etterpå   Innhold i nedtrekksmeny Videoeksempel av sirkel-i-sirkelen Sirkel i sirkelen video I videoen over danner noen av barna en spontan sirkel i sirkelen rundt Indiane. Barna ser at hjelperen «retter» på ...
 • Lagre, åpne og holde orden på filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Lagre fila: Enter Dialogboksen Lagre eller Lagre som har noen flere muligheter: Gå til mappe på nivået over: Alt+Pil opp Opprett ny mappe: Ctrl+Shift+n, oppgi mappenavn, bekreft med Enter Filen er nå lagret ...
 • Styrke sentrale ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...den måten kan elevene bli bevisste på hvilke ferdigheter de tar i bruk. Målet er at de skal kunne overføre disse ferdighetene til nye og ukjente situasjoner i fremtiden.
 • Lage en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  ...punktmerkede listen i tekstfeltet: Enter Lag nytt lysbilde: Ctrl+m Slett et lysbilde: Gå til listen over lysbilder: Shift+F6 Bla til ønsket lysbilde: Piltaster Slett lysbilde: Del Gå tilbake til ruten der ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  «stavefeil» før ordet når den leser (se innstillinger for Supernova). I tillegg til strategiene nevnt over, har Word to måter å kjøre stavekontroll på: Neste feilstavede ord eller grammatikkfeil: Alt+F7 Åpne ...
 • Fordeler med digitale verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  ...støtte tilgjengelig i lomma Smarttelefon er et lett tilgjengelig verktøy fordi du kan ha den med deg over alt. Du har kalenderen, påminnelser, tilgjengelighetsfunksjoner og lese- og skrivestøtte i lomma til ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...aktiviteter uten kontinuerlig og tett tilstedeværelse av voksne. Det er viktig at ansatte nøye reflekterer over hvordan deres tilstedeværelse påvirker elevens sosiale relasjoner til medelever. Elevenes muligheter ...
 • Tolk i familien

  24.04.2023 | Kapittel

  ...med tolk til stede. Med tolk får den/de tegnspråklige større mulighet til å delta i samtaler, og «overhøre» hva andre snakker om, uten å være avhengig av foreldre, søsken eller andre som kan bistå med å ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  ...har ikke ansvar for at de som snakker sammen forstår hverandre. I situasjoner med barn kan vi ikke overlate ansvaret for barnet til tolken. Hvilket ansvar har voksne i situasjoner med tolk? Voksne rundt barnet ...