Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 989 treff.
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barna og bekrefte dem begge.   Det seende barnet og pedagogen kan lett kommunisere med blikkontakt over hodet på barnet som ikke ser da seende søker visuell kontakt. Det er vanskelig for blinde å oppfatte ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...behov for synstolking på en usynlig måte for å forstå hva de andre gjør ellers kan hun fort miste oversikten og stå i fare for å bli passivt lyttende uten å komme i posisjon til å ta initiativ i leken. Det ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...å gjenoppleve en skremmende hendelse og så gi henne mulighet til å få større oversikt og kontroll over det som hadde skjedd og sine egne følelsesreaksjoner. Dette skjedde i samhandling med en trygg og ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...kommer til pedagogisk tilrettelegging, er det ingen grunn til å vente i håp om at vanskene skal gå over av seg selv. Det er heller ingen grunn til å vente til PPT eller andre skal uttale seg eller vurdere ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  Bruker. Tastaturekko kan dessuten justeres midlertidig ved å trykke Ins+2 (to-tallet på tallrekka over bokstavene). Trykk flere ganger til du hører ønsket innstilling bli annonsert. Dvalemodus Dvalemodus ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...nedre eller i øvre del av dette området. Dette er det viktig at du som er barnehagelærer, er klar over og tar med i vurderingen når du skal tolke resultatene.
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  DAM_tolk_M7_barn_fritid Tolkens prosesstid er den tiden tolken trenger for å oppfatte, forstå og oversette til tegnspråk det som sies. Dette fører til at de som ser på tolken får replikkene litt senere enn ...
 • Å lese selv

  30.05.2023 | Kapittel

  ...selvvalgt lesing også for personer som er på emergent literacy stadiet. Gi de tid til å erfare gleden over å lese en bok de liker spesielt godt. Bevisst vektlegging av tid til lesing og selvstendig tilgang ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...ikke nødvendigvis til forståelsesvansker, men dersom du bruker all energi på avkoding vil dette gå ut over forståelsen og tilegnelsen av nye begreper. I arbeidet med å tilegne seg ord og begreper er det viktig ...
 • Funksjonelle leseferdigheter

  09.10.2023 | Kapittel

  ...leseteknikker  Punktskrift oppfattes når hendene beveger seg horisontalt med jevne og raske bevegelser over punktene. Gode lesere har flyt i lesingen. De stopper sjelden opp for å gå tilbake på linja, de forveksler ...