Til hovedinnhold
Viser 971–980 av 989 treff.
 • Leseforståelse

  30.05.2023 | Kapittel

  ...støtte til forståelsen. Lær elevene at dette kan være god støtte for å forstå innholdet. Vurder overskrifter og reflekter rundt innholdet i boka. Vis elevene at når vi leser skal vi søke mening i teksten ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...for sine sansetap og utfordrende motorikk. Det å lære og forstå språk tar lengre tid. De har jevnt over langsommere språkutvikling enn andre barn med CI. Barnets språkutvikling vil kunne bli påvirket om ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  ...reaksjonsevne må du sette ned hastigheten på ringene i spillet. I innstillingene kan du justere overlappingen av ringene slik at de beveger seg langsommere og treffsonen blir større. Selv om du setter ned ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  (Scratch, Micro:bit) fungerer blokkprogrammeringen slik at du klikker og drar blokker fra en meny over til et kodeområde kalt "lerret". Programmeringsblokkene er fargekodete, kategorisert etter funksjon ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...cochleaimplantat. 5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...lyder til roboten. Dette er en fin startaktivitet til programmering hvor lærer at du kan ta kontroll over teknologien og bruke den slik du vil. Dash har en robotvenn som heter Dot. Han er en liten ball som ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  ...å lese opp spørsmålet. Sterke lesere vil likevel ha et fortrinn ved at de får en raskere oversikt over svaralternativene. Ved å inkludere svaralternativene i videoen må alle lytte ferdig før de kan avgi ...
 • Video transcription Abigale Stangl(2)

  07.09.2023 | Artikkel

  ...materials. So to do this, we created three tactile arts and graphics symposium which we took place over the course of two years. These tactile arts and graphics symposium were social learning experiences ...
 • Video transcription Abigale Stangl(2)

  18.04.2021 | Artikkel

  ...materials. So to do this, we created three tactile arts and graphics symposium which we took place over the course of two years. These tactile arts and graphics symposium were social learning experiences ...