Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 1024 treff.
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  ...skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett. Retten til lån og bruk er personlig. Lydbøkene kan bare spilles av for en gruppe ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) ...
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  ...the language you want to translate to with «Leseinnstillinger», «Oversett», «Velg et språk», and «Oversette hele siden»:  Leseinnstillinger bilde Choose to read the translated text with "Les høyt" (If necessary ...
 • Offentleg journal og innsyn

  26.05.2023 | Artikkel

  ...offentlege postjournal/postliste (einnsyn.no) Kva publiserer vi? På eInnsyn.no publiserer Statped oversyn over inn- og utgåande brev og e-postar i administrative saker. Av omsyn til personvern publiserer vi ikkje ...
 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  Oversikt over dagen og timen. Visualisering og elektronisk påminning Forberede eleven og være i forkant av undervisningen i klassen Hvor mange timer per dag Hvor lange jobbeøkter. Bruk gjerne klokke Identifiser ...
 • mac OS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...skjermleserprogram (VoiceOver) gir blinde mulighet til å bruke Mac-en på lik linje med andre. Forstørringsprogrammet Zoom (som kan benyttes alene eller i kombinasjon med VoiceOver) gir svaksynte mulighet ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...personlige erfaringer elevene har med seg. Bruk av konkret støttende kontekst som visualiseringer, oversikter, praktiske oppgaver og gode rutiner. Et ensidig fokus på å lære ferdigheter på det nye opplæringsspråket ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser ...
 • – Barnets stemme må med

  22.06.2022 | Artikkel

  ...strever med matematikkvansker. Hun har lang erfaring med å jobbe med overganger på ulike nivå. Det er mange måter å jobbe med overganger på: Det er viktig at eleven selv opplever en god sammenheng og helhet ...
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...skademekanismer konsekvenser av hjerneskade nevropedagogisk praksis litteraturliste,oversikt over supplerende litteratur, og liste over aktuelle internettadresser. Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt av spesialpedagoger ...