Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 1027 treff.
 • Søk

  04.09.2019 | Kapittel

  (Ctrl+b) for å søke opp ord eller tegnkombinasjoner i Word. I elektroniske bøker er søk på sidetall, overskrifter og oppgavenummer nyttige søkekriterier. Søkefunksjonen er også godt egnet når du bruker | (stolpetegn) ...
 • Ta telefonen og slå av/på avspilling

  12.09.2019 | Kapittel

  ...kommando kan brukes for å starte og stoppe en lyd - eller videoavspiller.   Øvingsoppgaver Start VoiceOver. Avtal med noen at de ringer deg, og prøv å besvare samtalen ved å dobbelttrykke med to fingre hvor ...
 • Kriterier for kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...mye i omgivelsene som kan være distraherende. Ved valg av kjennemerker er det vesentlig å være klar over følgende: Eleven må enkelt kunne oppfatte de kritiske kvalitetene ved kjennemerkene. Kjennemerkene ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...konsekvenser for læring og utvikling, både faglig og sosialt. Over tid kan det også virke inn på den psykiske helsen.  Høyt stressnivå over tid bidrar til at barnet/den unge er mer sårbar for å utvikle ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...at barn og unge med autisme skal oppleve at hverdagen har en struktur, kreves en tydelig oversikt over hva som skal skje og hva som er forventet i den aktuelle situasjonen. Mye av dette vil personer uten ...
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  ...skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har barnet oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og kanskje også mer aktivt. Det er av stor betydning at ...
 • Elektroniske ordbøker

  21.12.2023 | Kapittel

  ...vil søke i ved å trykke på knappen under søkefeltet. Dersom ordet finnes, vil du nå få en oversikt over hvordan ordet kan brukes gjennom en del eksempler. For å se bøyingsformer av ordet, kan du trykke ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...som kommunen selv er ansvarlig for etter helse- og omsorgtjenesteloven (2011). Kommunene har et overordnet ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...for å forbedre praksisen, sier Sande. Totalt har i overkant av 40 PP-kontor, som gir tjenester til over 80 kommuner, har fått opplæring i verktøyet. Viktig for å endre praksis Irene Vågøy er PP-rådgiver ...
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...lønner seg å bruke appen slik at du har kodeområdet og rutemønsteret ved siden av hverandre, ikke over hverandre. På Mac er dette standard, men på iPad bør du bruke enheten liggende. For elever som bruker ...