Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 1014 treff.
 • Berøringssansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...å berøre er det bare mulig å oppfatte en liten del av gangen. Det er derfor lettere å få oversikt over små ting enn store. For å få et helhetsbilde, må de enkelte delene settes sammen for å bli en helhet ...
 • Tilrettelegging ved Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

  09.08.2023 | Kapittel

  ...glede og nytte av i sitt sosiale liv. Nylæring blir stadig vanskeligere. Behovet for repetisjon og overlæring blir gradvis større og viktigere. Nye ferdigheter bevares lenger hvis de automatiseres. Økende ...
 • Internett med skjermleser

  21.12.2023 | Kapittel

  ...i denne delen gjelder for Windows-baserte skjermleserprogrammer og bruk av disse. Skjermleseren VoiceOver fra Apple og ChromeVox fra Google vil kunne fungerer på en litt annen måte. Lenker til disse finner ...
 • Orientering og selvstendig forflytning

  09.08.2023 | Kapittel

  Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt over omgivelsene. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...unødvendig sliten, eller gjøre det vanskelig å oppfatte å oppfatte hva som blir sagt. Dette kan gå ut over læring og trivsel. Et godt lydmiljø for elever med synsnedsettelser, gir et godt lydmiljø for alle ...
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...jobbe med tegn i førskolealder.  «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.  Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  ...og Lokus. Formål Formålet med Statpeds lydbokprosjekt var todelt. Det første var å få en oversikt over, og gjennomgang av, egen lydbokproduksjon i Statped, sett opp mot behovene til brukerne våre. Det ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...må sørge for at organiseringen av leken gjør det mulig for barnet å delta. Noen barn blir fortvilet over å ikke klare å henge med, og uttrykker dette på den måten de kan. Hvis man ikke er oppmerksom på hvilke ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...er det samme som ADHD, men det kan også være helt andre forklaringer på at barnet er uoppmerksomt. Over tid, kan uoppmerksomhet påvirke og forsinke språktilegnelsen. Og har eleven en vanske med å forstå ...
 • Mindomo

  01.07.2016 | App

  ...å organisere informasjon og sette den inn i en struktur som gjør at du får et visuelt bilde og overblikk av innholdet, noe som kan gjøre det lettere å forstå, lære og huske. I Mindomo kan du skrive inn ...