Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 978 treff.
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  ...dette en kombinasjon av flere årsaker. Årsakene til at en elev henger etter kan deles inn i fire overordnede forklaringer: Medisinsk/nevrologisk: En spesifikk lærevanske som beskrevet i diagnosemanualer som ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...fram til funksjonell og effektiv lesing av punktskrift. Barnet må stimuleres på mange områder, og over lang tid, før selve lese- og skriveopplæringen kan starte. Gi gode taktile opplevelser – En barnehage ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  Video kan være et viktig verktøy for å se de små signalene. – I daglige situasjoner er det lett å overs små signaler. Ved hjelp av video kan en lettere oppdage en kroppsbevegelse, en gest eller mimikk.
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...være realistisk å gjennomføre skriftlig eksamen må elever som bruker ASK gis tilgang til å ta eksamen over en lengre tidsperiode. Ved gjennomføring av muntlig eksamen vil det på tilsvarende måte være nødvendig ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging. Det overordnede målet med oppfølgingen vil være å øke personens muligheter for å kommunisere, for å delta i familie- ...
 • Lese med optiske hjelpemidler

  02.09.2019 | Kapittel

  For å få oversikt over de vanligste optiske hjelpemidlene, les mer om Luper og kikkerter  For at eleven skal ha mest mulig nytte av sine optiske hjelpemidler, er det viktig at lærer og elev finner gode ...
 • Leselistmodeller som kan brukes

  12.05.2015 | Kapittel

  Braille) Optelec ALVA BC640 og BC680 Papenmeier Braillex Trio Seika (16- og 40-tegnssmodeller) Listen over støttede leselistmodeller er fra juni 2014, og det kan ha kommet til nye aktuelle leselistmodeller ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...hun trenger. Det er også viktig at verktøyet bidrar til trygg deltakelse i læringssituasjoner, overganger og sosialt samspill. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet ...
 • Sende og svare på meldinger

  12.09.2019 | Kapittel

  Sende og svare på meldinger Fingerbevegelser  Sveip med en finger til høyre eller venstre. Lytt til VoiceOver for å høre hvor du er.  Dobbelttrykk med en finger for å aktivere tekstfelt, bekrefte bokstaver ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolking som «en dans for tre». I det legger hun at alle tre, både samtalepartene og tolken må være klar over hverandres roller og funksjoner. Når dansen er mellom tre blir det enda viktigere å ta hensyn til ...