Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 1014 treff.
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  10.04.2024 | Kapittel

  ...tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjonshjelpemidlene. Her finner du en oversikt over kommunikasjonsmidler som NAV HMS låner ut. Ta kontakt med NAV HMS for å få mulighet til å prøve ut ...
 • Kommunen/fylkeskommunen

  18.12.2023 | Kapittel

  Dette skal skje på en måte som fremmer mestring og inkludering i samfunnet. Kommunen har også et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...og hjelp til hørselshemmede og døvblinde bosatt i Bergen. De ansatte har god oversikt over ulike tilbud, også over det alminnelige hjelpe- og tjenesteapparatet. De ansatte kan tegnspråk. Les mer om rådgivningskontoret ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...tilretteleggingspraksis og være en verktøykasse i det daglige arbeidet. Her presenteres: En oversikt over anbefalte tiltak for studentene (kapittel 6) Offentlige ressurser man kan støtte seg på (kapittel ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  NB! Ny opplæringslov trer i kraft høsten 2024 I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...impulsivitet uoppmerksomhet/konsentrasjon atferd humør søvn matinntak sensoriske reaksjoner (overfølsomhet/underfølsomhet) Noen type vansker kan være mer fremtredende i visse faser i barnets liv enn andre ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...koder, tid og rom, svikter? For en med store matematikkvansker, kan hverdagsting som det å få oversikt over en busstabell, holde styr på datoer og avtaler, orientere seg, eller holde orden på penger og priser ...
 • Berøring og massasjelek

  17.03.2017 | Kapittel

  ...veldig skitten, eller bare litt på taket, eller hjulkapslene? Vil du vaskes bare på speilet, eller over hele bilen? Og så videre.  Barnet kan da kontrollere aktiviteten og den voksne bør styre leken gjennom ...
 • Interesser og motivasjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...få en opplevelse av å bli sett og en følelse av å bestemme litt selv. Dette gir eleven en kontroll over egen situasjon og kan øke motivasjonen for skolearbeid. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...blissymboler. Blissteksten lastes ned og legges i plastlomme, men kan også klippes opp i setninger og limes over originalteksten. I tilknytning til noen av bøkene er det laget ei tavle med aktuelle symboler som ...