Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 978 treff.
 • Setninger

  24.06.2022 | Kapittel

  Last ned fyll ut setningene 8.pdf Last ned historie av setninger.pdf Last ned lag setninger til overbegreper.pdf Last ned setningsarrangering.pdf Last ned sett sammen setningene.pdf Last ned sett strek til ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...delta på for eksempel turntrening, i familieselskap, på et foredrag osv. Vi skal likevel være klar over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolking som «en dans for tre». I det legger hun at alle tre, både samtalepartene og tolken må være klar over hverandres roller og funksjoner. Når dansen er mellom tre blir det enda viktigere å ta hensyn til ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...for naturfag og en for samfunnsfag. Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis ...
 • Kjennetegn

  01.03.2018 | Kapittel

  ...forhold å forstå ukjente dialekter å oppfatte lange eller flerleddete beskjeder Noen kan være overfølsomme for enkelte lyder (hyperakusis). Personer med APD har ofte normale høreterskler.
 • Tilgjengelighet og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over hva det er viktig å tenke på når du skal spille med elever som har sansetap, lese- og skrivevansker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon eller behov for å bruke ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...inn fra friminutt og det er kaldt ute. Før lesing bør eleven alltid orientere seg med flate hender over hele arket. Dette bidrar også til å gjøre hendene klare for lesing.  
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...vekke sterke følelser i eleven Sammen med eleven og/eller nærpersoner utarbeider læreren en liste over ord som eleven ønsker å lære, som kalles «elevens nøkkelvokabular». Når listen er klar, velger læreren ...
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...veikryssingen, markeres dette ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Eleven står stille i denne venteposisjonen noen sekunder før kryssingen startes. Eleven går ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold? Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, spesielle omgivelser som barnet liker å være i ...