Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 1023 treff.
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...til å sette ord på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på. I Rammeplan for barnehagen ...
 • De enkelte innstillingene

  04.09.2019 | Kapittel

  Sammen med eleven er det viktig å finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov. Du slår Fargevalg av eller på i SuperNova kontrollpanel ...
 • Kommandoer på skjermen

  20.02.2024 | Kapittel

  Navigere og lese Her følger en liste over kommandoer du kan bruke for å navigere på skjermen, for å få lest opp tekst og for å utføre ulike handlinger. En tilsvarende oversikt for kommandoer på leselist ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...at eleven kan få en påminnelse om at arbeidsøkten snart er over og forberede seg på å avslutte. Dette vil også kunne bidra til at overgangen til neste aktivitet glir lettere, spesielt om eleven også vet ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...selve hendelsen. Dette er en fin funksjon å bruke for elever som trenger tid til å forberede seg på overganger. Utviklerne av appen har utviklet flere apper for påminnelse og kalender, blant annet Reminder ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  Struktur, trening og ASK. De fleste mennesker med autisme har behov for visuell støtte for å få oversikt over dagen sin. Det å bruke dagsplaner og skjemaer med visuelle symboler gir en grundig struktur for dagen ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...legges inn kan tilknyttes tekst, symboler og farger. Ved bruk av verktøyet kan barnet holde oversikt over hva som skal skje nå, og hva som skal skje gjennom hele dagen. Appen gir varslinger i form av vibrasjoner ...
 • Dette er skrivetrappen – en utviklingsskala til hjelp i kartlegging av skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  Lister Tre eller flere relaterte ord. Kan for eksempel være en liste over ting de kan se i et bilde, ofte substantiver, eller en liste over ting de forbinder med et emne 8. Begynnende setning Mer enn tre forskjellige ...
 • Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vi to diagnoser som omhandler matematikkvansker. Den ene beskriver en lærevanske som stemmer godt overens med diagnosen i DSM-5 og kalles «Developmental learning disorder with impairment in mathematics» ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  ...valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste voksne, et fast tema som lekes over tid og på et fast sted. Lekegruppen det blinde barnet deltar i kan ikke ha mer enn to eller tre barn ...