Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 1024 treff.
 • Utvikling av lese- og skriveferdigheter

  09.10.2023 | Kapittel

  ...begynnelsen av.  For å lese bokstaven må eleven gjenkjenne den taktilt. Eleven leser ved å føre fingerputene over bokstaven samtidig som han registrerer og gjenkjenner punktenes plassering i cella. Det krever god ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...tempo i skrivingen. Mye repetisjon er viktig for at skrivingen skal automatiseres.   Mange elever går over til å skrive på et ordinært tastatur ved hjelp av touchmetoden. Bruk av datamaskinen som skriveredskap ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tidlig på høsten året før skolestart for at tilretteleggingen skal bli så god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet. På et skoleforberedende møte kan dette være et aktuelt innhold: ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...vi retter all oppmerksomhet mot denne. Mange barn kan ha utfordringer i disse prosessene og de kan over- eller underreagere på ulike stimuli: Det å kunne skille mellom vesentlig og uvesentlig sanseinformasjon ...
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  God planlegging av kroppsøvingstimene gir oversikt over behov for ressurser, ekstra bemanning og tilrettelegging av undervisningen. Dette kan gjerne nedfelles i en årsplan. Det bør tilstrebes at eleven ...
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  ...kommuniserer med andre. Mål Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon. Få økt kompetanse i å leve med nedsatt hørsel og mestre utfordringer som kan følge ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...ofte i et par uker. I samlingsstunden viste vi et stort bilde på 45 x 60 cm, som i bildeeksemplene over. Barna og de voksne fikk komme frem en og en i samlingsstunden og mime følelsen. En kort bok eller ...
 • Trinn 4 Barna leker uten pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...sammen uten pedagogen. Høyeste nivå er at barna selv initierer lek, gjennomfører den og at leken varer over tid.   Når barna skal leke uten pedagog, krever det at tema er kjent for det blinde barnet på forhånd ...
 • Tastaturverktøyet i JAWS

  04.09.2019 | Kapittel

  ...mellom høyre og venstre rute med Tab. I høyre rute er det fire kolonner. Til venstre er det en liste over JAWS-makroer som det er tilordnet tastetrykk til. Videre mot høyre ser du det aktuelle tastetrykket ...
 • Åpne apper og trykke på knapper

  12.09.2019 | Kapittel

  ...videoen viser hvordan du åpner apper og trykker på knapper. Åpne apper og trykke på knapper Når VoiceOver er aktiv, kan du ikke bare trykke direkte på et ikon for å åpne en app eller trykke på en knapp ...