Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 1014 treff.
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  Redskap i språkutviklingen - Eskil prater med hendene Betydningen av kompetanse Kompetanseoppbygging over tid med støtte er avgjørende i Fyresdal. Betydningen av kompetanse Fritid og venner Kommunikasjon ...
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...svaksynte. Barn og unge med en alvorlig synsnedsettelse kan være mer sårbare for psykologisk overbelastning enn normalt seende barn. Selv om disse barna på de fleste områder er lik alle andre barn, følger ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...for deg som har personleg interesse for Statpeds fagområde, eller som er direkte knytt til desse. Over 80 % av dei som bruker nettstaden, er pedagogar, foreldre og medarbeidarar i pedagogisk-psykologisk ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...eksempler I antologien Felleskap i lek og læring, under overskriften inkluderende læringsaktiviteter, kan du lese mer om hvordan tiltakene over er brukt i veiledning fra rådgivere i hvor Statped har vært ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...musklene kan være ømme når man kjenner på dem. Ved enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved lydgivning. Logopedisk oppfølging og rådgiving I Statped har vi en helthetlig tilnærming ...
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...det å tolke i situasjoner med barn, sammenlignet med det å tolke for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tidlig på høsten året før skolestart for at tilretteleggingen skal bli så god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet. På et skoleforberedende møte kan dette være et aktuelt innhold: ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...vi retter all oppmerksomhet mot denne. Mange barn kan ha utfordringer i disse prosessene og de kan over- eller underreagere på ulike stimuli: Det å kunne skille mellom vesentlig og uvesentlig sanseinformasjon ...
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  God planlegging av kroppsøvingstimene gir oversikt over behov for ressurser, ekstra bemanning og tilrettelegging av undervisningen. Dette kan gjerne nedfelles i en årsplan. Det bør tilstrebes at eleven ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...elev har fått vedtak om spesialundervisning. I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse. Helårsopplæringen ...