Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 1025 treff.
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  Overgangen mellom emergent literacy, via den alfabetiske koden og til conventional literacy, er glidende. Både i den tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen ...
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  ...plassering, bør eleven tidlig lære å skrive tall, punktum og komma. Tallene skrives ved hjelp av tallrekken over bokstavene, fortsatt med utgangspunkt i ledetastene.   Opplæring Opplæring i touch-metoden bør starte ...
 • Luper og kikkerter

  02.10.2023 | Kapittel

  ...informasjonstavler, eller møtenotater og menyer. Kikkerter kan også monteres i brilleinnfatning hvis de skal brukes over lengre tid, som på kino eller forelesning. Digital forstørring Digitale luper gir mulighet for mer ...
 • Teknisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...det også være aktuelt med tilleggsutstyr med trådløst overførbar lyd, hvor stemmen fra en voksen overføres trådløst og direkte til barnets CI eller høreapparat. Dette tildeles også individuelt etter søknad ...
 • Matematikk på leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...de fire regneartene, ligninger og funksjoner Bruk av hjelpemidler som Excel og kalkulatorer Liste over matematiske tegn og hvordan de kan skrives fra tastaturet Veilederne er 10 til 12 år gamle slik at ...
 • Tips for screen reader users

  07.09.2023 | Artikkel

  ...press Enter to see the replies, and Esc to close this dialog, and return to the comments/questions overview page. The coffee bar There will be an open Zoom meeting room available for getting to know each ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  07.09.2023 | Artikkel

  ...one is the longest. And it looks like the second one in from the left is the longest. So, I fall out over to 70, but the month is April. So, that would be April and then the years. So, oh, I might wanna look ...
 • Lese og skrivevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel sirkel som støtte for forståelse av brøkregning. Godt med figurer, oppsummeringer og egnede overskrifter i tekster for å bedre oversikt. E-læring, apper eller visuelle presentasjoner, for eksempel i ...
 • Konsentrasjonsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eleven til å holde oppmerksomheten. Ha avtaler om hva eleven skal gjøre når han eller hun mister oversikten.
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  Prosjektet kan med noe tilrettelegging fungere godt for barn med ulike spesialpedagogiske behov. Under overskriften pedagogisk bruk lenger ned på siden, finner du forslag til hvordan du kan tilrettelegge det pedagogiske ...