Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 1027 treff.
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  "trestruktur" ved siden av. Trestrukturen er ment for navigering, og viser i utgangspunktet hovedoverskriftene i boka. Du veksler mellom trestruktur og innhold med hurtigtasten F6. Åpne ei bok Du åpner ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  ...hørselsfaglig kompetanse spesialpedagogisk kompetanse tegnspråkkompetanse norsk med tegnstøtte Samarbeid og overganger Opplæring av barn og unge med hørselshemming krever god kommunikasjon og samarbeid mellom skoleledelse ...
 • Kategorisering

  23.06.2022 | Kapittel

  Last ned kategorisering 2.pdf Last ned kategorisering 3.pdf Last ned ordgrupper.pdf Last ned finn overbegrep.pdf Last ned Kategoriseringsøvelser.pdf ...
 • Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

  29.03.2016 | Artikkel

  Arbeid med personer som har moderat afasi, og som har behov for språktrening på et nivå over ord og setninger. Artikkel av Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste. Forskning og utvikling Som ...
 • Hørselstap hos eldre

  16.06.2016 | Artikkel

  ...blir særlig framtredende når lyttebetingelsene er dårlige. På hjelpemiddeldatabasen finnes oversikt over en del hjelpemidler som kan bidra til å utnytte den hørsel man har, eller tilrettelegge med visuelle ...
 • Eksempler på gjennomføring

  28.01.2022 | Kapittel

  Denne videoen omhandler planlegging, samt eksempler på dialoger og visuelle oversikter som kan brukes i arbeid med språkferdigheter og kunnskaper.  Film ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver Anders ...
 • Digitale ressurser som kan øyestyres

  17.03.2020 | Artikkel

  Vi har laget en oversikt over læringsressurser som kan øyestyres. Snakk med skolen din om de har tilgang på disse ressursene: Digitale læringsressurser «Bokbussen» fra GAN Aschehoug www.brettboka.no https://skole ...
 • Tegns ikke-manuelle deler

  29.04.2024 | Kapittel

  ...er viktig å ha fokus på helheten. De ikke-manuelle, eller non-manuelle, delene omhandler hode, overkropp, skuldre, ansiktet og munnen.
 • DIAS - Diagnostisk verktøy for taleapraksi

  29.04.2021 | Artikkel

  Artikkelen omhandler arbeidet med å oversette og standardisere DIAS, samt at den gir et teoretisk innblikk i bakgrunnen for testen. I artikkelen beskrives også oppbyggingen, gjennomføring og skåring av ...