Søk | www.statped.no

Viser 841 - 850 av 899 treff.

 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...one is the longest. And it looks like the second one in from the left is the longest. So, I fall out over to 70, but the month is April. So, that would be April and then the years. So, oh, I might wanna look ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...å forsone meg med rullestolen. Det går jo greit. Vi kan leve med rullestol, vi ser jo rullestoler over alt i hverdagen. Så det går nok greit, men det var ingen som hadde gjort meg oppmerksom på at diagnosen ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...og 8 under teksten på leselisten. Under innstillinger for punkt > Attributtmerking vises en liste over hvilke tekstattributter som skal vises med punkt 7 og 8. Kryss av for attributter du ønsker skal vises ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...barnet ikke får den visuelle informasjonen om at en vanskelig situasjon har endret seg. Faren kan være over uten at barnet vet om det. Barn og unge som er blinde, kompenserer gjerne for synstapet ved å benytte ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...begynner med tekstprogrammering på ungdomsskolen. I tabellen under har vi laget en grovmasket oversikt over hvilken type programmering som vil passe til elever med ulik grad av synsnedsettelse. Type programmering ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...eller svare på spørsmål knyttet til ressursen de blir tildelt. Tilbakemeldingene gir deg oversikt over hva det er behov for å ta opp i neste time og hvilke elever som trenger mer oppfølging. De fleste ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...forstørrelsesprogram hvis eleven har det. Hvis eleven trenger mye forstørring, blir det utfordrende å holde oversikten. Det kan derfor være vanskelig å oppfatte hva som skjer i skjermbildet, for eksempel hvis du får ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en etnografisk studie med feltarbeid over ett år i tre barnehager. Et viktig funn i studien er at barn med cochleaimplantat deltar i samhandlinger ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...grammatikk og syntaks. Vanligvis brukes denne kunnskapen i avkoding av tekster. Dårlig leseflyt kan overbelaste korttidsminne og leseforståelsen blir da minimal. Vi kan si at god leseflyt er å lese 10 linjer ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  (Scratch, Micro:bit) fungerer blokkprogrammeringen slik at du klikker og drar blokker fra en meny over til et kodeområde kalt "lerret". Programmeringsblokkene er fargekodete, kategorisert etter funksjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!