Til hovedinnhold
Viser 11–20 av 3054 treff.
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og unge med multifunksjonshemming og foreldrene deres har behov for omfattende tjenester fra mange hjelpeinstanser.  Eksempler på hjelpeinstanser Det vil variere hvor mange hjelpeinstanser som er ...
 • 3. Bekymring hos foreldre

  10.02.2021

 • Foreldre- og skolesamarbeid

  24.01.2022

 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  Er foresatte bekymret må alarmen gå med en gang, mener Hedda Gjesti Tjäder. De er den viktigste ressursen i arbeidet mot ufrivillig skolefravær hos barn med nevrodiagnoser.  Hedda – I begynnelsen av et ...
 • Kva kan foreldre gjere?

  11.03.2022

 • Med nettbrett eller smarttelefon

  14.06.2016 | Artikkel

  Mange apper på smarttelefon eller nettbrett kan brukes som støtte til å jobbe med begreper i Minspeak. Det kan være verktøy der man lager eget innhold, f.eks. tegneserier eller bøker. Det kan også være apper ...
 • Søk eller meld behov for tjenester

  14.06.2016 | Seksjon

  ...fylkeskommuner, UH-sektor og organisasjoner. Individtjenester for barn og elever  Tjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne Systemtjenester for lag rundt barn og elever, UH-sektor og organisasjoner ...
 • Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

  20.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  Dette anamneseskjemaet er beregnet til bruk for logopeder som skal intervjue foreldre til barn som stammer. Skjemaet er hentet fra Practical Intervention for Early Childhood stammering, Palin PCI Approach ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...er den viktigste beskyttelsesfaktoren for at barn og elever med ADHD trives på skolen. Gode og trygge relasjoner er derfor avgjørende for å kunne tilrettelegge for inkludering i skolen. En ADHD-vennlig ...
 • Åpne kontrollsenter eller varslinger

  12.09.2019 | Kapittel

  ...varslinger. Åpne kontrollsenter eller varslinger Fingerbevegelser Marker statuslinjen ved å plassere en finger øverst på skjermen. Sveip deretter med tre fingre fra bunnen og oppover for å åpne kontrollsenteret ...