Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 3005 treff.
 • Tips for screen reader users

  18.04.2021 | Artikkel

  ...a screen reader. Here you'll get some useful tips on how to navigate. The shortcut keys listed are for the Microsoft Windows platform. The program items When you are at the program page, all program items ...
 • Tips for screen reader users

  15.04.2021 | Artikkel

  ...a screen reader. Here you'll get some useful tips on how to navigate. The shortcut keys listed are for the Microsoft Windows platform. The program items When you are at the program page, all program items ...
 • Regelverk for skole og opplæring

  06.05.2019 | Artikkel

 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonspartnar. Eleven skal lære konkrete teknikkar og strategiar for betre taleflyt. Eit anna mål er å overvinne ei eventuell frykt for å snakke/stamme. Eleven skal lære å ta kontroll og bli sjef over ...
 • Tips for screen reader users

  07.09.2023 | Artikkel

  ...a screen reader. Here you'll get some useful tips on how to navigate. The shortcut keys listed are for the Microsoft Windows platform. The program items When you are at the program page, all program items ...
 • Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging

  16.02.2018 | Tema

  Sosial, pedagogisk og/eller fysisk tilrettelegging for å gi barn et inkluderende og likeverdig tilbud.  Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (udir.no) ...
 • Spesialpedagogisk innsats for ukrainske flyktningbarn

  17.03.2022 | Seksjon

 • Hvem har bruk for universell utforming?

  01.10.2020 | Artikkel

  ...synlige, andre usynlige. For noen mennesker er det en vedvarende situasjon, for andre en fase i livet. De fleste av oss vil oppleve nedsatt funksjonsevne i deler av livet, for eksempel i forbindelse med ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...lokalene  Ramper og heiser tilpasset for både manuelle og (store) elektriske stoler med ledsagerstyring. Brede nok terskelfrie dører med elektrisk døråpner som er tilgjengelig for betjening fra rullestol. Handicapparkering ...
 • Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet

  16.01.2024 | Artikkel

  ...taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.    I denne ressursen finner du veiledning til matematikkbok i punktskrift og korte forelesninger med råd og forslag til aktiviteter. Mange ...