Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 1023 treff.
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...uten å gå i rolle, filme konkrete steder og stillbilder av sosiale situasjoner kombinere punktene over Å starte en samtale Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com. Tips: Videoene kan legges inn ...
 • Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

  09.01.2017 | Artikkel

  ...beskrives. Når forståelsen av en sosial situasjon skal endres kan det være nyttig å lage et tankekart over nåværende forståelse. Ut fra de elementene kan du gjennom samtale utvide og legge til elementer som ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...grunna høgare krav. Dei treng vaksne som ser behova deira, og som veit kva som skal til for å gjere overgangen god. Barn med løpsk tale har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar ...
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  ...skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett. Retten til lån og bruk er personlig. Lydbøkene kan bare spilles av for en gruppe ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...spesialisert kompetanse innen følgende områder: Kartlegging Tiltak Vi arbeider med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren ...
 • Teknisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...det også være aktuelt med tilleggsutstyr med trådløst overførbar lyd, hvor stemmen fra en voksen overføres trådløst og direkte til barnets CI eller høreapparat. Dette tildeles også individuelt etter søknad ...
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  ...frem fra et sted til et annet. Elever med kombinerte sansetap kan også ha problemer med å få oversikt over romlige forhold. Å lære å orientere seg er derfor en sentral og naturlig del av mobilitetsopplæringen ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  07.09.2023 | Artikkel

  ...video editing containing different media sources, e.g. videos, screen recordings / screenshots, voice over Sound and lightning Ensure high quality sound: Use external microphone/headset Speak close to the ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) ...
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  ...the language you want to translate to with «Leseinnstillinger», «Oversett», «Velg et språk», and «Oversette hele siden»:  Leseinnstillinger bilde Choose to read the translated text with "Les høyt" (If necessary ...