Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 1027 treff.
 • Rettsapparatet – en siste skanse mot inkludering?

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Rapporten gir oversikt over forskning om funksjonshemmedes og hørselshemmedes rettssikkerhet i rettsapparatet – som offer, tiltalt eller vitne. Språk og tolking er et sentralt tema. Ulike barrierer som ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...kan ein få direkte hjelp til utgreiing og oppfølging av den skjulte stamminga. Målet vil vere å overvinne ei eventuell frykt for å snakke/stamme. Ein kan til dømes arbeide med medvit kring eiga taleflyt ...
 • Elevkanalen

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...med Elevkanalen for å gjøre sendinger tilggjengelig med tegnspråk. på erher.no finner du oversikt over sendinger knyttet til Nye naturfag, Nye samfunnsfag og Tverrfaglig ungdomstrinn. Siden oppdateres ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...regulering av undervisningsrom og nødvendig teknisk utstyr vil være på plass før skolestart. Overføringsmøte mellom barnehage og skole med utveksling av informasjon. NB! Samtykke fra foreldre. Våren før ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  Et barn med synshemming trenger å få oversikt over omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene. Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  ...faktorene var vesentlige i mestringen av ulike læringsmål, som for eksempel å jobbe med en oppgave over lengre tid og godt samarbeid med medelever (3) Les mer (1)      Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...innen følgende områder: Kartlegging  Tiltak Vi arbeider i stor grad med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...lærere som deltok i et prosjekt hvor taktile tankekart ble prøvd ut. Takk for at dere jobbet med temaet over tid og formidlet og diskuterte deres erfaringer med oss. En særlig takk rettes til Anne-Signe Høivoll ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  Skriving er ikke en medfødt ferdighet, og utvikling går over flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til det å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling to–tre år ...
 • – Slik forebygger du skolefravær med oppdagerkompetanse

  18.04.2024 | Artikkel

  ...stille, forsiktige/sjenerte enn vanlig fremstår som mer rigide enn normalt ut ifra alder strever med overganger, mer enn vanlig strever med å sove i barnehagen og/eller hjemme strever med mat, spiser lite, liker ...