Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 900 treff.
 • Nyttige hurtigtaster i Windows

  09.02.2021 | Kapittel

  Lukk program Alt + F4 Veksle mellom de aktive programmene Alt + TAB Oversikt over aktive programmer Win + TAB Åpne app fra oppgavelinjen Win + tall (appens plassering i rekka) Åpne program i Startmenyen ...
 • Digitale verktøy for tekstprogrammering

  02.12.2022 | Kapittel

  ...har gode tilpasningsmuligheter eller som fungerer godt med hjelpemidlene eleven bruker. I denne oversikten tar vi for oss digitale verktøy for tekstprogrammering. Disse kalles kildekode-editorer eller bare ...
 • Utforsk tegnendringer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...men kan også brukes med de andre tegnendringene.  Samtale om hvordan vi viser at en handling varer over tid på tegnspråk. Bruk gjerne bilder som støtte til samtalen. La elevene prøve ut ulike verb, og hvordan ...
 • Øyestyring

  20.03.2023 | Kapittel

  Datamaskinen tilpasses/kalibreres den enkeltes øyne, og man styrer maskinen ved å føre blikket over skjermen. For å velge det en ønsker å si eller gjøre er det mest vanlig å holde blikket festet på valgt ...
 • Avgrenset ansvar

  02.02.2022 | Kapittel

  ...for barnet. Tolker har fortalt oss at de har opplevd at alt ansvar for det tegnspråklige barnet overlates til dem. En slik ansvarsfraskrivelse vitner om manglende kunnskap om tolking og tolkens oppgaver ...
 • Installere tekst-til-tale-motor

  12.05.2015 | Kapittel

  ...ny side fram. Her finner du informasjon om appen Klikk på knappen «Installer» Du får opp en liste over app-tillatelser du må akseptere. Klikk på «Godta» Så snart TTS-motoren er lastet ned og installert ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  Kunnskapsdepartementet (KD) styrer Statped. Tildelingsbrevet frå KD er Statpeds overordna styringsdokument. Her kan du lese gjeldande tildelingsbrev og hovudinstruks for økonomiforvaltning.  Tildelingsbrev ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...lærevansker. Inspiration Maps er godt egnet til å visualisere begreper og til å strukturere begrepene i over- og underkategorier. Dette er spesielt viktig for elever med språkvansker. Ved å legge inn tilpasset ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...det kan være lett å miste oversikten over innholdet på skjermen. Vi anbefaler å veksle hyppig mellom å ha forstørrelsen på og av i starten. Det gir god trening i å få oversikt over skjermbildet, gjøre det ...
 • Annerledes i tolkede samtaler

  29.10.2021 | Kapittel

  ...innimellom Du kan også bli forstyrret av talen kommer fra en annen enn den du snakker med. Når tolken oversetter det den tegnspråklige sier til norsk tale, vil du kanskje intuitivt snu deg og se på tolken. Men ...