Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 1014 treff.
 • Vise en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  (framvisningsmodus). Gå til neste lysbilde: Mellomrom Gå til forrige lysbilde: Slett bakover Lag liste over lysbildene: Ctrl+s Avslutte framvisningen: Esc Du bør ikke bruke leselistviser i framvisningsmodus ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...hun trenger. Det er også viktig at verktøyet bidrar til trygg deltakelse i læringssituasjoner, overganger og sosialt samspill. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet ...
 • Dele mapper i OneDrive

  18.12.2023 | Kapittel

  ...inn i dialogboksen Send kobling, som er beskrevet tidligere i framgangsmåten blir som i punkt 6 – 9 over Med denne metoden er det eleven som bestemmer hvem som får tilgang til hver enkelt mappe. Eleven kan ...
 • Tekst

  11.04.2024 | Kapittel

  ...signal. Men vi skal nå tenker på lengre samling av ytringer, som en liten fortelling, en refleksjon over et tema eller en oppsummering. Det vil si noe som inneholder flere informasjonsbiter som er satt sammen ...
 • 2.5 Hendenes betydning for tidlig utvikling

  05.03.2024 | Kapittel

  ...sammensatte utfordringer, må vi se på det grunnleggende innenfor vanlig tidlig utvikling. Vi må prøve å oversette vanlig barnehagepedagogikk til barnet som har flere utfordringer enn de fleste andre. Barnet med ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...inn fra friminutt og det er kaldt ute. Før lesing bør eleven alltid orientere seg med flate hender over hele arket. Dette bidrar også til å gjøre hendene klare for lesing.  
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...veikryssingen, markeres dette ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Eleven står stille i denne venteposisjonen noen sekunder før kryssingen startes. Eleven går ...
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...vekke sterke følelser i eleven Sammen med eleven og/eller nærpersoner utarbeider læreren en liste over ord som eleven ønsker å lære, som kalles «elevens nøkkelvokabular». Når listen er klar, velger læreren ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...for naturfag og en for samfunnsfag. Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis ...
 • Kjennetegn

  01.03.2018 | Kapittel

  ...forhold å forstå ukjente dialekter å oppfatte lange eller flerleddete beskjeder Noen kan være overfølsomme for enkelte lyder (hyperakusis). Personer med APD har ofte normale høreterskler.