Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 1027 treff.
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...bevegelsen. Symbolene endrer ikke plassering, og måten symbolene kombineres på endres heller ikke. Overlegget til Minspeak® er statisk (som et tastatur) og på samme måten som mange av oss har lært å raskt ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...diagnose eller vanske. Bruken av metodene må uansett tilpasses den enkelte. Se litteratur i listen over relaterte læringsressurser nederst på siden. Deling til andre enheter - Fra nettbrett til mobil Ved ...
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  ...gir mulighet til deltakelse i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk. Men det er viktig å være klar over at en tolk alene ikke sikrer inkludering av tegnspråklige barn. Voksne rundt barnet er viktige støttespillere ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...symboler, skrift og liknende, som er tilpasset elevens behov. Fysisk struktur – for å gi oversikt over hva som skal skje hvor skal klasserom etter TEACCH-metodikken organiseres inn i spesifikke soner og ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold? Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, spesielle omgivelser som barnet liker å være i ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte ...
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  ...dette en kombinasjon av flere årsaker. Årsakene til at en elev henger etter kan deles inn i fire overordnede forklaringer: Medisinsk/nevrologisk: En spesifikk lærevanske som beskrevet i diagnosemanualer som ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ved hjelp av tastatur. Formidling handler om å overføre et budskap til en mottaker. Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  - håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og flerspråklig læring. Boka gir en grundig oversikt over pedagogisk og spesialpedagogisk tilrettelegging ved flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemming ...
 • Å se ved bevegelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...på 1970-tallet var det mange skolestartere som var vant til å bare sitte i ro, og resultatet var overtøyde ledd og lite muskulatur. I dag har vi heldig vis mer kunnskap om disse tingene, og boka er på mange ...