Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 1027 treff.
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  Video kan være et viktig verktøy for å se de små signalene. – I daglige situasjoner er det lett å overs små signaler. Ved hjelp av video kan en lettere oppdage en kroppsbevegelse, en gest eller mimikk.
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...fram til funksjonell og effektiv lesing av punktskrift. Barnet må stimuleres på mange områder, og over lang tid, før selve lese- og skriveopplæringen kan starte. Gi gode taktile opplevelser – En barnehage ...
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen (Windows 10)

  21.04.2021 | Kapittel

  ...appens plassering. Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ikke er startet fra før vil ...
 • Vise en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  (framvisningsmodus). Gå til neste lysbilde: Mellomrom Gå til forrige lysbilde: Slett bakover Lag liste over lysbildene: Ctrl+s Avslutte framvisningen: Esc Du bør ikke bruke leselistviser i framvisningsmodus ...
 • Utforsk skjermen din

  12.12.2022 | Kapittel

  ...mellom elementene, åpne apper og trykke på knapper. Utforsk skjermen Fingerbevegelser Gli med én finger over skjermen Sveip til høyre eller venstre med én finger Dobbelttrykk med én finger Øvingsoppgave Start ...
 • Åpne kontrollsenter eller varslinger

  12.09.2019 | Kapittel

  ...tre fingre fra bunnen og oppover for å åpne kontrollsenteret. Sveip med tre fingre fra toppen og ned over for åpne varslinger. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til hovedskjermen. Øvingsoppgaver Åpne ...
 • Leselistmodeller som kan brukes

  12.05.2015 | Kapittel

  Braille) Optelec ALVA BC640 og BC680 Papenmeier Braillex Trio Seika (16- og 40-tegnssmodeller) Listen over støttede leselistmodeller er fra juni 2014, og det kan ha kommet til nye aktuelle leselistmodeller ...
 • Lese med optiske hjelpemidler

  02.09.2019 | Kapittel

  For å få oversikt over de vanligste optiske hjelpemidlene, les mer om Luper og kikkerter  For at eleven skal ha mest mulig nytte av sine optiske hjelpemidler, er det viktig at lærer og elev finner gode ...
 • Nyttige hurtigtaster i skjermleser (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...venstre Piltast høyre / venstre Lese ord mot høyre / venstre Ctrl + piltast høyre / venstre Lese linje over / under Piltast opp / ned Lese setning der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + , (komma) Lese ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  10.04.2024 | Kapittel

  ...tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjonshjelpemidlene. Her finner du en oversikt over kommunikasjonsmidler som NAV HMS låner ut. Ta kontakt med NAV HMS for å få mulighet til å prøve ut ...