Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 1014 treff.
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...nevrologisk kontroll av talemuskulatur. Stemmevanskar: Funksjonsforstyrring i stemmeapparatet som går ut over stemmekvaliteten og som kan få konsekvensar for kommunikasjonen. Les meir om stemmevansker. Sosiale ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  Video kan være et viktig verktøy for å se de små signalene. – I daglige situasjoner er det lett å overs små signaler. Ved hjelp av video kan en lettere oppdage en kroppsbevegelse, en gest eller mimikk.
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...fram til funksjonell og effektiv lesing av punktskrift. Barnet må stimuleres på mange områder, og over lang tid, før selve lese- og skriveopplæringen kan starte. Gi gode taktile opplevelser – En barnehage ...
 • Tabeller

  03.09.2018 | Kapittel

  ...de lærer å lese tabeller digitalt. For å få oversikt over en tabell ved hjelp av skjermleser og forstørringsprogram, bør rad- og kolonneoverskrifter være definert. Leseren må også ha kunnskap om kommandoer ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Overgang mellom barnehage og skole Mål- god informasjon i overgangen Barn som utvikler skolefravær har ofte hatt utfordringer allerede i barnehagen. Det er derfor viktig at skolen får kunnskap om barnet ...
 • Skjermleser – hva er det?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...har skjermleseren VoiceOver Åpnes i et nytt vindu vært integrert i operativsystemet iOS. Det vil si at skjermleseren er en del av produktet når du kjøper det; det er bare å få VoiceOver aktivert, så kan ...
 • Fusion

  10.09.2019 | Kapittel

  Ctrl+c/Ctrl+Shift+c Neste/forrige skjema: Ctrl+f/Ctrl+Shift+f Neste/forrige overskrift: Ctrl+h/Ctrl+Shift+h Neste/forrige overskriftsnivå 1...6: Ctrl+1 ... 6 / Ctrl+Shift+1 ... 6 Neste/forrige bilde: Ctrl+i/Ctrl+Shift+i ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...forskjeller og innhold i ulike ord bør de også utforskes konkret. Eksempel med kjøleskap Preposisjoner som over, under, ved siden av, rundt, høyre og venstre beskriver hvor ting befinner seg. Derfor er det viktig ...
 • Stokkteknikk i trapper

  09.08.2023 | Kapittel

  Eleven inntar diagonalposisjon med stokktuppen 3–5 cm over kanten på det andre trinnet. Eleven går ned trappen med stokken i diagonalposisjon 3–5 cm over kanten på trappetrinnene. Når eleven er på siste trinn ...
 • Samtale

  07.06.2023 | Kapittel

  Samtale Mye av det vi gjør når vi snakker sammen, gjør vi uten at vi tenker over det. Det er noe vi har tilegnet oss gjennom livets utallige samtaler. Foruten replikker av ord/tegn, bruker vi også tonefall ...