Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 1014 treff.
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...til å sette ord på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på. I Rammeplan for barnehagen ...
 • Kommandoer på skjermen

  20.02.2024 | Kapittel

  Navigere og lese Her følger en liste over kommandoer du kan bruke for å navigere på skjermen, for å få lest opp tekst og for å utføre ulike handlinger. En tilsvarende oversikt for kommandoer på leselist ...
 • 1.4 Hva skal vi se etter?

  04.03.2024 | Kapittel

  ...reaksjoner, initiativ og hvor det har oppmerksomheten. Hva bør vi se etter? Under har vi satt opp en liste over forskjellige momenter som vi bør være oppmerksomme på når vi er sammen med barn som Emma og Khalid ...
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...faktorene var vesentlige i mestringen av ulike læringsmål, som for eksempel å jobbe med en oppgave over lengre tid og godt samarbeid med medelever (3)  Algoritmisk tenkning og programmering kan styrke eksekutive ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  ...informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får du en oversikt over ulike typer planer og digitale kalendere som kan brukes for å trygge elevene og gjøre dem mer selvstendige ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...at eleven kan få en påminnelse om at arbeidsøkten snart er over og forberede seg på å avslutte. Dette vil også kunne bidra til at overgangen til neste aktivitet glir lettere, spesielt om eleven også vet ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...selve hendelsen. Dette er en fin funksjon å bruke for elever som trenger tid til å forberede seg på overganger. Utviklerne av appen har utviklet flere apper for påminnelse og kalender, blant annet Reminder ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  Struktur, trening og ASK. De fleste mennesker med autisme har behov for visuell støtte for å få oversikt over dagen sin. Det å bruke dagsplaner og skjemaer med visuelle symboler gir en grundig struktur for dagen ...
 • Oppdagerkompetanse, overgang mellom barnehage og skole og forebygging av skolefravær

  22.04.2024 | Kapittel

  ...barnehagelærer kan kjenne igjen hvordan sårbare barn kan fremstå i tidlig alder. Barnehagen Punktene over kan ikke uten videre settes i relasjon til nevrodiagnoser, det kan være andre grunner til barnets ...
 • DAISY bøker

  23.02.2024 | Kapittel

  ...navigere i innholdet. Teksten er formatert med bl.a. sidetall og overskrifter. Du kan sette bokmerker, søke på tekst og navigere i overskrifter. Hvem produserer DAISY-bøker Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte ...