Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 1023 treff.
 • Video transcription Hoelle Corvest, Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  ...images and an audio CD with explanation. Let me introduce Hoelle Corvest a little more. She worked for over 30 years, from 1986 to 2016 in Musee des Science in Lafayette, in Paris. She, herself a VIP, a VIP ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...nevroutviklingsforstyrrelser kan ha alvorlig skolefravær. Fraværet har som oftest flere årsaker og har utviklet seg over tid. Å forstå vanskene og sette inn tiltak som passer for den enkelte elev, er avgjørende for å hjelpe ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  18.04.2021 | Artikkel

  ...time is limited, so we just focus on the course. As you can read in the next slide, most blind adults over thirty-five in the Netherlands never properly learn to read tactile images. Mostly they only use some ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...og du har ulagrede data, vil vises med «Lagre Ikke lagre Avbryt». Du kan trykke på markørhentetast over ønsket valg for å aktivere det. I Excel vil dataene i en rad vises horisontalt på leselisten. Prøv ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...erfaring danner finmaskete nett som bidrar til sammenheng i tilværelsen. Blinde barn strever med denne oversikten fordi de ikke opplever sammenhengen. Som blind må forståelsen komme gjennom detaljer som barnet ...
 • Motorikk

  23.10.2023 | Kapittel

  ...behov for tilrettelegging. Styrke  Eleven kan få sammenfall av overkroppen på grunn av reduserte synsimpulser. Dette vil kunne føre til overstrekk i muskulatur i nakke og rygg. Eleven vil derfor ha behov for ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...innenfor samspill og kommunikasjon. Foresatte er en ressurs og bør tas med på råd og drøftinger. Overgangen bør være godt planlagt med besøk i barnehagen slik at barnet og foreldrene blir kjent med personalet ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfuglens syklus som tema. Legg til rett for en inkluderende gruppeaktivitet ved å prosjekter innholdet over på en større skjerm/lerret. Da blir det lettere for flere barn å følge med på det som skjer. Deling ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  ...på å finne svar. Ettersom avhørene blir tilgjengelig etter søkeord, vil elevene i en klasse komme over ulik informasjon på ulikt tidspunkt som de må pusle sammen. Dette åpner for gode diskusjoner underveis ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket består av bilder og videoer i 3D og 2D, interaktive VR- og AR-oppgaver ...