Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 1036 treff.
 • På badet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...hendene for å fordele såpen. Er det andre ting i vasken, som en klut? Den kan vi bruke til å få vann over hånden.   Tørk hendene, både oppå, under og mellom fingrene. Forutsetninger for at barnet kan vaske ...
 • Om språklæren

  11.04.2024 | Kapittel

  ...tegnspråk og norsk talespråk som vi kjenner. Det er valgt å presentere norsk tegnspråk under tre overskrifter: Tegn, Ytringer og Tekst, selv om det ikke er skarpe skiller mellom de tre temaene i et språk ...
 • Tekst i objektivet

  18.08.2022 | Kapittel

  ...nederst til høyre, og etter å ha trykket på det, kan teksten behandles på samme måte som beskrevet over.  
 • Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...seg på hele flaten med begge hender for å utforske alle elementene i illustrasjonen og få oversikt over helheten. Gi eleven arbeidsro. Gi eleven nok tid til å utforske illustrasjonen. Gi råd om hvor eleven ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kunnskap om likheter og forskjeller mellom språkene som eleven bruker når han skal forstå tekster, oversette, analysere grammatiske elementer i en tekst og analysere og forstå sine feil. En kontrastiv undervisningsmetodikk ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kan søke om hjelpemiddel. Personer som har en sykdom, skade eller lyte, og vanskene er vedvarende (over 2 år) har rett til å søke. Det er viktig at både søknad om å få et hjelpemiddel, samt arbeidet med ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  ...godt instrument å leke med. Den har en resonanskasse og det er enkelt å få lyd ved å dra fingeren over strengene. Samspill med utgangspunkt i dans og dramatisering av leker og eventyr kan være gode innfallsvinkler ...
 • Video transcription Cay Holbrook

  18.04.2021 | Artikkel

  ...would be happy to talk with any of you who have questions about our work. Feel free to contact us over email or talk with us in the question period. One of the things that's really exciting about our research ...
 • Video transcription Florence Bara

  18.04.2021 | Artikkel

  ...parts of an object and relate them to the tactile properties of the object should help even more overcome this difficulty. The use of miniaturized objects has proved to be an interesting technique for illustrating ...