Til hovedinnhold
Viser 801–810 av 1031 treff.
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  Med varig nedsatt funksjonsevne menes funksjonsnedsettelser som har vart, eller forventes å vare, over 2 år. Tiltakene skal være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre personens funksjonsevne i dagliglivet ...
 • Video transcription Florence Bara

  07.09.2023 | Artikkel

  ...parts of an object and relate them to the tactile properties of the object should help even more overcome this difficulty. The use of miniaturized objects has proved to be an interesting technique for illustrating ...
 • Enkel stemmeøvelse

  16.05.2023 | Kapittel

  Halsen kan føles sår og stemmen annerledes.  Det kan være et tegn på at stemmebåndsmuskulaturen er overbelastet. Folk som bruker stemmen profesjonelt, er bevisste på dette. Du har kanskje sett sangere og skuespillere ...
 • Språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lærebøker. Modeller som underbygger matematiske prinsipper. Godt med figurer, oppsummeringer og egnede overskrifter i tekster for å bedre oversikt. E-læring, apper eller visuelle presentasjoner, for eksempel i ...
 • Sensoriske vansker

  18.03.2022 | Kapittel

  ...tolker eller opplever sanseinntrykk annerledes enn det som er vanlig. Man kan være hypersensitiv (overfølsom) eller hyposensitiv (underfølsom) i en eller flere sansekanaler, som hørsel, syn, berøring, lukt ...
 • Født for tidlig

  27.01.2016 | DVD

  ...stadig nye muligheter. Hvordan oppleves det å få et prematurfødt barn? Hva når tiden på sykehuset er over? Og hva når barnet kommer i barnehage- og skolealder? Mange foreldre med for tidlig fødte barn opplever ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...manglende grensesetting, eller at hyppig lærerskifte kan ha gjort at problemene ikke har blitt observert over tid. Foresattes bekymringer har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt på alvor. At vanskene kan ha ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...formidle informasjonen, fremkalle innholdsforståelse i språket, gi oversikt og hindre misforståelser. Oversikten skaper forutsigbarhet og kan dermed dempe stress og gi tryggere rammer. Det blir lettere å rette ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  Barnehageguiden er laget for barnehageansatte for å skape en bevisstgjøring over barns atferd for å lettere kunne gjenkjenne symptomer på ADHD. Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...aktuelle tegn og begreper for hvert kapittel i boka eleven bruker. Hun filmer seg selv der hun oversetter avsnitt for avsnitt fra valgt lærebok til tegnspråk. Hun scanner inn bilder og tekst fra boka og ...