Til hovedinnhold
Viser 881–890 av 1024 treff.
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...si gjennom platene/absorbentene som man visuelt opplever som tak i rommet. Hvis ikke, vil støy gå over veggen mellom rommet og resten av landskapet. Man er også avhengig av en god og lydisolerende dør ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...fra bildebibliotek Legge til vedlegg: kart eller nettsted Formatere et notat: legge inn tittel, overskrift, brødtekst, punktliste som kan hukes av. Skissere: tegneverktøy og farger, linjal og viskelær.Søke ...
 • Osmo Coding Jam

  27.03.2019 | App

  ...sammen med: Osmo spillsystem for iPad, som består av et iPad-stativ og en reflektor som skal plasseres over kameraet Coding Jam kodebrikker Dette kjøpes separat. Appen er delt inn i en øvingsdel og et studio ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...tenke på hvor i rommet hun sitter for å henge med i samtalen. Psykologspesialist Laugen har – overraskende nok – ikke funnet noen sammenheng mellom språklig mestring og hvordan barna har det sosialt. Dette ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...informasjon om hvilke lyder, stavelser eller ord som eleven mestrer eller trenger å øve mer på. Bildet over er en skjermdump fra en spillaktivitet hvor en skal velge riktig bokstav. La elevene jobbe sammen ...
 • Hjelpemidler

  18.12.2023 | Kapittel

  Informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging er samlet under overskriften «Hjelpemidler», og består av tre hovedinnganger: Hva har du vansker med? Her finner du informasjon relatert til funksjonsvansker ...
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  Dette er en liste over begreper som er relevant for tjenesteforløpet for individsaker i Statped. Begrepsbeskrivelsen er basert på beskrivelser i stortingsmeldinger, offentlige utredninger og styringsdokument ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...svak i hoderegning viser høy grad av engstelse for matematikk Mange av vanskene i matematikk kan overvinnes eller omgås. Likevel kan de vedvare inn i voksenlivet, og matematiske ferdigheter som har vært ...
 • Matematiske samtaler

  04.08.2023 | Kapittel

  Spørsmål å stille for å oppsummere. Slike spørsmål får frem de ulike elevenes svar og deres refleksjoner over ulikheter og sammenhenger mellom svarene. For mer informasjon, se Ingunn Valbekmo, artikkel: Gode ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  ...sårbarhet for psykiske vansker og angst, som, særlig i kombinasjon med ett eller flere av forholdene over, kan gi økt risiko for å oppleve matematikkangst. Matematikkangst kan ha store konsekvenser for læring ...