Til hovedinnhold
Viser 971–977 av 977 treff.
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...som skal oversettes til skrevne ord, kontroll og evaluering av det som skrives og revidering av det som er skrevet. Å skrive er å gjøre tenking synlig. Å skrive er en god metode til å bli klar over seg selv ...
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...syn og hørsel (som er fjernsansene våre) ikke er gode nok til å kunne holde kontakt med nærpersoner over avstand, så betyr det at barnets verden og kontaktflate omfatter det som kan oppfattes innenfor en ...
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn med fonologiske vansker kan ha utfordringer med å lære nye ord. Et begrenset vokabular kan gå ut over leseforståelse og påvirke avkoding negativt. Flere studier viser at barns ordforråd ved skolestart ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...mennesker tenker eller føler. Preposisjoner (Prepositions) 48 kort som illustrerer preposisjonene i, på, over, under, gjennom og mellom. Basic Verbs 48 aktiviteter vist av barn og voksne. Hva er forskjellig? ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...gjorde du denne helga?”, ”Besøkte noen deg på søndag?”). Legg merke til at når behandleren beveger seg over til mer komplekse nivåer av auditiv forståelsestrening, trenes også verbal uttrykksferdighet seg simultant ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  Å lære å lese og skrive er et overordnet læringsmål de første skoleårene. Elevenes opplevelse av mestring, trivsel og glede ved å gå på skolen er ofte nært knyttet til hvordan de lykkes i lese- og skriveopplæringen ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...formuleringer i tekstene de leser. Det er imidlertid også slik at elever som har strevd med avkoding over lengre tid har vansker med forståelse når de må lese selv. Det kan være anstrengende, bli for mange ...