Personvernerklæring

Når du bruker Statped.no og tilgrensende nettjenester der Statped forvalter data, lagres enkelte opplysninger. Statped bruker disse til å levere og forbedre tjenester og videreutvikle nettressurser. Her får du oversikt over hvilke opplysninger vi samler, hvorfor vi samler dem, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan reservere eller avgrense deg. 

Innhold

Behandlingsansvar for personopplysninger

Statped ved direktøren er ansvarlig for å behandle personopplysninger i vår egen etat. 

Det er frivillig for deg som besøker Statped.no, å oppgi personopplysninger, men i noen tilfeller avgjør det om du kan

Webanalyse

Statped har som formål å gjøre Statped.no til et brukervennlig nettsted. Som et ledd i dette, ser vi på nettbrukermønsteret til deg som besøker nettstedet.

Google Analytics

Statped bruker analyseverktøyet Google Analytics (google.com) for å samle og vurdere informasjon om hvordan du som besøker oss, bruker Statped.no. Verktøyet mottar generell statistikk, blant annet om:

 • nettlesertype
 • tidspunkt for besøk
 • språk
 • hvilken nettside du som nettbruker kom fra
 • hvilken nettside du som nettbruker gikk videre til

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse (Internet Protocol address) av Statped.no.

En IP-adresse er en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Derfor anonymiserer Statped deler av nettbrukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Det gjør vi ved å fjerne de siste sifrene fra en IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere deg som enkeltbruker. Analyseverktøyet kan anslå en nettbrukers geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere deg som enkeltperson.

Opplysninger som Google Analytics mottar, er underlagt Googles retningslinjer for personvern (policies.google.com)

Meld deg ut av målingene fra Google Analytics her (tools.google.com).

Mer om Statpeds bruk av IP-adresser

IP-adressen din logges også for en kort periode av webserverne våre. Vi logger følgende i 15 dager før loggen slettes automatisk: 

Hotjar

Statped bruker analyseverktøyet Hotjar (hotjar.com). Vi bruker verktøyet til å samle inn data om brukeradferd på Statped.no. Når verktøyet er aktivisert til å samle inn data, kan vi eksempelvis se

 • hva nettbrukerne klikker på
 • hvor nettbrukerne stopper opp når de skroller på en side 

Informasjonen som samles inn av Hotjar, lagres på Hotjars servere i Irland. Hotjar lagrer ingen personlig informasjon.

Statped bruker dataene bare for å se brukeradferd på Statped.no. Mottatte opplysninger er underlagt Hotjars retningslinjer for personvern (hotjar.com).

Meld deg ut av målingene fra Hotjar her (hotjar.com).

Internsøk og personvern

Når du bruker internsøk på Statped.no, tar du i bruk internsøk-verktøyet EPiServer Find (episerver.com).

Statped lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på Statped.no. 

Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi bruker blant annet søkeordene for å

 • legge til aktuelle synonymer
 • peke direkte til etterspurte nettsider 

slik at nettbrukerne våre lettere skal finne det de er ute etter. 

Bruksmønsteret for søk lagrer vi i en egen database. Data blir bare lagret i sammenstilt (aggregert) form. Det innebærer at det bare er søkeord som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg som er nettbruker, slik som IP-adressen din.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonkapsler/cookies er små tekstfiler som lagres i nettleseren din når du besøker et nettsted, eksempelvis Statped.no. Informasjonskapslene blir deretter sendt til nettstedet hver gang du går til en ny side.

Informasjonskapsler kan inneholde data om deg som bruker. Først og fremst inneholder de en unik ID som kan skille deg fra andre brukere på nettstedet. 

På statped.no bruker vi informasjonskapsler hovedsakelig til

 • statistikkformål
 • å følge brukerflyt gjennom et besøk

Formålet er at vi skal kunne lage bedre tjenester og brukeropplevelser. 

Eksempler på hva registrert statistikk gir oss svar på, er

 • hvor mange som besøker ulike nettsider
 • hvor lenge besøket varer
 • hvilke nettsteder du som nettbruker kommer fra
 • hvilke nettlesere som benyttes

Det er frivillig å bruke informasjonskapsler. Du vil fortsatt kunne bruke Statped.no om du velger å slå dem av. For å godta eller avvise informasjonskapsler må du stille inn dette i nettleseren din. Slik kan du stille inn nettleseren din for å godta eller avvise informasjonskapsler (nettvett.no)

Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som vi bruker på Statped.no. Tabellene inneholder navn på informasjonskapslene, beskriver hvor lenge de blir lagret i nettleseren din og angir formålet med dem. 

Informasjonskapsler i Google Analytics

  Informasjonskapsel  

Varighet

Beskrivelse

 _ga To år Skiller mellom unike, anonyme brukere.
 _gat Ti minutter Reduserer frekvens på etterspørsel.
 _utma To år Registrerer antall unike besøkende til nettstedet.
 _utmb 30 minutter Beregner gjennomsnittslengden for et besøk.
 _utmc Slettes når du lukker nettleseren Regner ut når du lukker nettleseren. 
 _utmz Seks måneder Gir informasjon hvor et besøk kom fra (eksempelvis en annen nettside eller søkemotor).

Informasjonskapsler i Hotjar

  Informasjonskapsel  

Varighet

Beskrivelse

 _hjIncludedInSample  Slettes når du lukker nettleseren Forteller om brukeradferden din skal brukes i Hotjar-analyse.
_hjMinimizedPolls   Ett år Husker om du har valgt å minimere en brukerundersøkelse. 
_hjUserId Ett år  Registrerer brukeradferden din med en unik ID under og på tvers av besøk til statped.no.
_hjClosedSurveyInvites   Ett år  Husker om du har svart på en undersøkelse slik at du ikke får tilbud om å delta på samme undersøkelse.
_hjDonePolls Ett år  Husker om du har svart på en undersøkelse slik at du ikke får tilbud om å delta på samme undersøkelse.

Informasjonskapsler i EPiServer CMS

EPiServer CMS (episerver.no) er Content Management System /publiseringssystem for Statped.no.

  Informasjonskapsel  

Varighet

Beskrivelse

 ASP.NET_SessionId Slettes når du lukker nettleseren Holder rede på de unike brukerne som besøker nettstedet til enhver tid.

Informasjonskapsler i EPiServer Find

EPiServer Find (episerver.no) er internsøk-system for Statped.no.

  Informasjonskapsel  

Varighet

Beskrivelse

_Site_session  Slettes når du lukker nettleseren En tilfeldig ID som settes automatisk for hvert besøk.
_sid Slettes når du lukker nettleseren.  Skiller unike brukerne fra hverandre.
_tid Ett år  Registrerer bruk av søketjenesten over tid med tanke på statistikk og rapporter.

Kjøp av læringsressurser og personvern

Noen læringsressurser som Statped har utviklet selv, selger vi på moller.mamutweb.com. Publiseringsløsningen er levert og vedlikeholdes av Visma Website/Webshop (visma.com)

For at du skal kunne kjøpe og motta læringsressurser, og for at Statped skal kunne få betalt, er vi avhengige av at du oppgir noen personopplysninger når du bestiller, eksempelvis 

 • for-, mellom- og etternavn
 • e-post
 • faktura- og leveringsadresse

Statped er pålagt å ta vare på visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven.

Visma har tilgang til registrerte data og kan bruke data som omfatter personopplysninger, blant annet til statistikk, utvikling og markedsføring. (visma.com). 

Du kan kontakte Statped hvis du vil

 • ha innsyn i
 • korrigere
 • slette

registrerte opplysninger knyttet til dine kjøp av læringsressurser hos oss. 

Lån av skolelydbøker og personvern

Statped produserer og tilrettelegger skolelydbøker. Vi samarbeider med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) (nlb.no) om lån av skolelydbøker og viser til NLBs personvernerklæring (nlb.no/om-nlb/personvern) for mer informasjon.

Påmelding til kurs og personvern

Når du melder deg på kurs og konferanser i regi av Statped, ber vi deg blant annet om å registrere

 • navn
 • adresse
 • arbeidssted
 • stilling
 • e-post
 • telefon
 • fakturainformasjon (når kurset ikke er gratis)

Når du har meldt deg på, sender vi deg en bekreftelse på e-post. 

Formålet med registreringen er at vi kan administrere hvem som melder seg på kurs og arrangementer hos oss, og at vi kan ivareta deg som deltaker. Hvis kurs ikke er gratis, bruker vi også registrerte opplysninger i Statpeds faktureringssystem. Regnskapsdata som vi er forpliktet til å ha arkivert i ti år, oppbevarer vi med mulighet for oppslag. 

Data registreres i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), som er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte). 

Basert på registrerte data kan vi ta ut generelle rapporter med nøkkelinformasjon om kurs og arrangementer, eksempelvis

 • start- og sluttdato
 • antall deltakere
 • kurssted

Du kan kontakte Statped hvis du vil

 • ha innsyn i
 • korrigere
 • slette

registrerte opplysninger knyttet til dine påmeldinger til kurs og arrangementer hos oss. Om du er registrert som deltaker på et kurs eller arrangement hos oss, kan vi ikke slette registrerte opplysninger om deg hvis du fremdeles ønsker å delta. 

Abonnement på StatpedMagasinet og personvern

Statped tilbyr deg gratis abonnement på StatpedMagasinet pr. post.  

For at du skal kunne abonnere, og for at vi skal kunne sende deg magasinet, må vi registrere

 • fullt navn (mottaker)
 • postnummer
 • poststed
 • e-post

Registrerer du også adresse, sikrer du bedre at magasinet kommer til deg som rett mottaker. 

Når du bestiller magasinet elektronisk, sender vi deg en kvitterings-e-post som lister hvilke opplysninger vi har registrert. 

Vi oppbevarer registrerte opplysninger i vårt etatsinterne abonnementsregister. Statped deler ingen registrerte opplysninger med andre. 

Du kan når som helst avbestille magasinet elektronisk. Vi sender deg en e-post som lister hvilke abonnementsopplysninger vi har registret om deg, og som vi sletter i vårt abonnementsregister.  

Du kan kontakte Statped hvis du vil

 • ha innsyn i
 • korrigere
 • slette 

registrerte opplysninger knyttet til ditt abonnement på StatpedMagasinet. Hvis du vil ha slettet registrerte opplysninger, kan vi ikke lenger sende deg StatpedMagasinet. 

Søknad om individbaserte tjenester og personvern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individbaserte tjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper. 

Formålet med individbaserte tjenester er gjensidig forpliktende samarbeid som følge av søknad til Statped. 

For å fylle formålet behøver Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss pr. post, og at vi får tilgang pr. post til eksisterende dokumentasjon som er relevant for saken, og som også inneholder personopplysninger

All mottatt dokumentasjon registrerer vi i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), der etaten selv står for utvikling og support. Alle data i fagsystemet som er knyttet til individbaserte tjenester, ivaretas på en såkalt sikker sone, noe som blant annet innebærer at de er sikret bak en brannmur uten kopling til Internett. Fagsystemet er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte). 

Statped registrerer ikke personsensitive data der en person har skjult identitet. Vi får heller ikke tilgang til strengt fortrolige adresser. 

Kun saksbehandler, linjeledere, arkivarer og Statpeds IKT-ansvarlige for fagsystemet har tilgang til registrerte data. 

All korrespondanse som inneholder personsensitive opplysninger i tilknytning til en individbasert tjeneste, går via brev eller telefon. 

Alle opplysninger i en sak som er et resultat av en individbasert tjeneste, loggføres i fagsystemet. 

Når en individbasert tjeneste er avsluttet, blir saken avsluttet i fagsystemet, men alle data blir arkivert i tråd med arkivlova (lovdata.no)

Statped kan bruke data i fagsystemet som grunnlag for statistikk, rapportering til overordnede myndigheter eller forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). 

Brukere og foreldre som har mottatt en individbasert tjeneste, kan kontakte Statped for å reservere seg mot å delta i bruker- og spørreundersøkelser i regi av Statped, kartlegginger og FoU-arbeid. Dette registrerer vi i fagsystemet. 

Video fra YouTube og personvern

På statped.no bygger vi inn videoer fra YouTube.

Fra og med 15. februar 2019 arkiverer vi modus for styrket personvern på YouTube når vi bygger inn nye videoer som er Statpeds. Dette gjør vi for å avgrense at du som spiller av en Statped-video, får knyttet avspillingen din til annonseleveranser fra kommersielle aktører. 

Fra og med samme dato deaktiverer vi sporing for annonseringsformål i Statpeds kanal på YouTube, og vi slår av interessebaserte annonser. 

Fjernundervisning og personvern

Statped benytter læringsplattformen Canvas (instructure.com) til fjernundervisningsaktiviteter i form av

Fjernundervisningsaktiviteter i Canvas omfatter

 • digitale undervisningsopplegg
 • videosamtaler
 • innlevering av tegnspråksoppgaver

Elever/foreldre deltar og samhandler i fjernundervisningen når

 1. foreldre/foresatte/elev gir skriftlig samtykke til å bruke bilder, lyd- og/eller filmopptak/-streaming 
 2. hver elev/forelder har individuell pålogging til Canvas, der Statped sender brukernavn og passord til foreldre/foresatte på sms

Læringsplattformen Canvas er levert av Instructure Inc, som er basert i USA. Informasjon om hvor og hvordan Canvas lagrer, bruker og gir tilgang til personopplysninger, finner du her: 

Canvas bruker Google Analytics for trafikkanalyse. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Personopplysninger blir anonymisert før analyse.

Google Inc er registrert i USA og tilsluttet Privacy Shield. 

Nedlasting og bruk av apper og programvare

Statped omtaler spesialpedagogisk bruk av apper og programvare som læringsressurser

De fleste apper og programvare som vi omtaler, er utviklet av andre enn oss. Vi lenker dit utvikler tilbyr nedlasting. Vilkår for nedlasting og bruk følger av hva aktuell utvikler til enhver tid bestemmer. 

Noen apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og barnehageeiere ansvarlig for

 • å ivareta personvern hos egne ansatte og barn/elever
 • å gjøre selvstendige risikovurderinger og inngå  databehandleravtale for aktuelle apper og programvare

Les mer om plikt til å vurdere og ivareta personvern i Datatilsynets veileder (datatilsynet.no).

 

Personvernombud

Beate Hengy er personvernombud i Statped. 

Du kan ta kontakt med Statpeds personvernombud, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser må dreie seg om Statpeds egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped.

Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet vårt ved å skrive til: 

Statped
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Merk konvolutten «Statpeds personvernombud».

Side 1 av 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!