Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Når du bruker Statped.no og tilgrensende nettjenester der Statped forvalter data, lagres enkelte opplysninger. Statped bruker disse til å levere og forbedre tjenester og videreutvikle nettressurser. Her får du oversikt over hvilke opplysninger vi samler, hvorfor vi samler dem, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan reservere eller avgrense deg.

Statped jobber for tiden med å revidere denne personvernerklæringen. Vi publiserer den reviderte erklæringen så snart den er klar.

Behandlingsansvar for personopplysninger

Statped ved direktøren er ansvarlig for å behandle personopplysninger i vår egen etat.

Det er frivillig for deg som besøker Statped.no, å oppgi personopplysninger, men i noen tilfeller avgjør det om du kan

Webanalyse

Statped har som formål å gjøre Statped.no til et brukervennlig nettsted. Som et ledd i dette, ser vi på nettbrukermønsteret til deg som besøker nettstedet.

Google Analytics

Statped bruker analyseverktøyet Google Analytics (google.com) for å samle og vurdere informasjon om hvordan du som besøker oss, bruker Statped.no. Verktøyet mottar generell statistikk, blant annet om

 • nettlesertype
 • tidspunkt for besøk
 • språk
 • hvilken nettside du som nettbruker kom fra
 • hvilken nettside du som nettbruker gikk videre til

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse (Internet Protocol address) av Statped.no.

En IP-adresse er en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Derfor anonymiserer Statped deler av nettbrukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Det gjør vi ved å fjerne de siste sifrene fra en IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere deg som enkeltbruker. Analyseverktøyet kan anslå en nettbrukers geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere deg som enkeltperson.

Opplysninger som Google Analytics mottar, er underlagt Googles retningslinjer for personvern (policies.google.com)

Meld deg ut av målingene fra Google Analytics her (tools.google.com).

Skru av personlig tilpassede annonser fra Google (adsettings.google.com).

Mer om Statpeds bruk av IP-adresser

Hotjar

Statped bruker analyseverktøyet Hotjar (hotjar.com). Vi bruker verktøyet til å samle inn data om brukeradferd på Statped.no. Når verktøyet er aktivisert til å samle inn data, kan vi eksempelvis se

 • hva nettbrukerne klikker på
 • hvor nettbrukerne stopper opp når de skroller på en side

Informasjonen som samles inn av Hotjar, lagres på Hotjars servere i Irland. Hotjar lagrer ingen personlig informasjon.

Statped bruker dataene bare for å se brukeradferd på Statped.no. Mottatte opplysninger er underlagt Hotjars retningslinjer for personvern (hotjar.com).

Meld deg ut av målingene fra Hotjar her (hotjar.com).

«Fant du det du lette etter?»

«Fant du det du lette etter?» er en tilbakemeldingsfunksjon som du finner nederst på alle nettsider på statped.no. Her kan du gi oss tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter.

Formålet med «Fant du det du lette etter?» er at vi bruker tilbakemeldingen fra deg til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din. Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss, lagres i vår database.

Funksjonen brukes ikke til veiledning. Vi ber deg derfor om ikke å registrere

Hvis du har valgt å gi oss tilbakemelding på statped.no, men ønsker å fjerne den, kan du anmode oss om å slette den. Ta i så fall kontakt med Statped.

Behandlingsgrunnlag

Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Internsøk og personvern

Når du bruker internsøk på Statped.no, tar du i bruk internsøk-verktøyet EPiServer Find (episerver.com).

Statped lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på Statped.no.

Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi bruker blant annet søkeordene for å

 • legge til aktuelle synonymer
 • peke direkte til etterspurte nettsider

slik at nettbrukerne våre lettere skal finne det de er ute etter.

Bruksmønsteret for søk lagrer vi i en egen database. Data blir bare lagret i sammenstilt (aggregert) form. Det innebærer at det bare er søkeord som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg som er nettbruker, slik som IP-adressen din.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonkapsler/cookies er små tekstfiler som lagres i nettleseren din når du besøker et nettsted, eksempelvis Statped.no. Informasjonskapslene blir deretter sendt til nettstedet hver gang du går til en ny side.

Informasjonskapsler kan inneholde data om deg som bruker. Først og fremst inneholder de en unik ID som kan skille deg fra andre brukere på nettstedet.

På statped.no bruker vi informasjonskapsler hovedsakelig til

 • statistikkformål
 • å følge brukerflyt gjennom et besøk

Formålet er at vi skal kunne lage bedre tjenester og brukeropplevelser.

Eksempler på hva registrert statistikk gir oss svar på, er

 • hvor mange som besøker ulike nettsider
 • hvor lenge besøket varer
 • hvilke nettsteder du som nettbruker kommer fra
 • hvilke nettlesere som benyttes

Det er frivillig å bruke informasjonskapsler. Du vil fortsatt kunne bruke Statped.no om du velger å slå dem av. For å godta eller avvise informasjonskapsler må du stille inn dette i nettleseren din. Slik kan du stille inn nettleseren din for å godta eller avvise informasjonskapsler (nettvett.no).

Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som vi bruker på Statped.no. Tabellene inneholder navn på informasjonskapslene, beskriver hvor lenge de blir lagret i nettleseren din og angir formålet med dem.

Informasjonskapsler i Google Analytics

Informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

_gaTo årSkiller mellom unike, anonyme brukere.
_gatTi minutterReduserer frekvens på etterspørsel.
_utmaTo årRegistrerer antall unike besøkende til nettstedet.
_utmb30 minutterBeregner gjennomsnittslengden for et besøk.
_utmcSlettes når du lukker nettleserenRegner ut når du lukker nettleseren.
_utmzSeks månederGir informasjon hvor et besøk kom fra (eksempelvis en annen nettside eller søkemotor).

Informasjonskapsler i Hotjar

Informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

_hjIncludedInSample Slettes når du lukker nettleserenForteller om brukeradferden din skal brukes i Hotjar-analyse.
_hjMinimizedPolls Ett årHusker om du har valgt å minimere en brukerundersøkelse.
_hjUserIdEtt år Registrerer brukeradferden din med en unik ID under og på tvers av besøk til statped.no.
_hjClosedSurveyInvites Ett år Husker om du har svart på en undersøkelse slik at du ikke får tilbud om å delta på samme undersøkelse.
_hjDonePollsEtt år Husker om du har svart på en undersøkelse slik at du ikke får tilbud om å delta på samme undersøkelse.

Informasjonskapsler i EPiServer CMS

EPiServer CMS (episerver.no) er Content Management System /publiseringssystem for Statped.no.

Informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

ASP.NET_SessionIdSlettes når du lukker nettleserenHolder rede på de unike brukerne som besøker nettstedet til enhver tid.

Informasjonskapsler i EPiServer Find

EPiServer Find (episerver.no) er internsøk-system for Statped.no.

Informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

_Site_session Slettes når du lukker nettleserenEn tilfeldig ID som settes automatisk for hvert besøk.
_sidSlettes når du lukker nettleseren. Skiller unike brukerne fra hverandre.
_tidEtt år Registrerer bruk av søketjenesten over tid med tanke på statistikk og rapporter.

Kjøp av læringsressurser og personvern

Noen læringsressurser som Statped har utviklet selv, selger vi på Statped videotorg’s On Demand Pages on Vimeo.

For at du skal kunne kjøpe og motta læringsressurser, og for at Statped skal kunne få betalt, er vi avhengige av at du oppgir noen personopplysninger når du bestiller, eksempelvis

 • for- og etternavn
 • e-post
 • passord
 • faktura- og leveringsadresse

Statped er pålagt å ta vare på visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven.

Vimeo har tilgang til registrerte data og kan bruke data som omfatter personopplysninger, blant annet til statistikk, utvikling og markedsføring.

Du kan kontakte Statped hvis du vil

 • ha innsyn i
 • korrigere
 • slette

registrerte opplysninger knyttet til dine kjøp av læringsressurser hos oss.

Lån av skolelydbøker og personvern

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for behandling av personopplysninger om våre lånere er:

Statped
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND
Org. nr. 998 554 640

Om du har spørsmål eller ønsker knyttet til vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med skolelydbok@statped.no

Om Skolelydbok

Skolelydbok er en utlånsordning for lydbøker som er strukturert slik at skolene fungerer som administratorer for elevene. Skolene vurderer hvilke elever som er låneberettiget etter Statpeds regler. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon, hvis ikke dette blir forespurt ved stikkprøvekontroll. Ved innmelding av elevene, legger skolene inn opplysninger om elever og elevenes foresatte. Skolene er selv ansvarlige for at opplysningene som legges inn er korrekte.

Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Vi vil kun behandle personopplysninger som er nødvendig for å administrere elevenes og lærernes forhold til oss som lånere av lydbøker.

Konkret innebærer det at vi behandler opplysninger som navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, lånernummer, PIN-kode og tidspunktet for innmelding hos Statped Skolelydbok. For lånere under 15 år innhenter vi i tillegg e-post og telefonnummer til foreldre/foresatte. Vi registrerer også eventuelle opplysninger om hvilken skole eleven er knyttet til. Ved innmelding av elev, må det bekreftes at eleven har en funksjonsnedsettelsene som gir lesevanske. Dette for å være sikre på at eleven er låneberettiget.

Opplysningene vi på denne måten samler inn om funksjonsnedsettelse og eventuell dokumentasjon, vil bli oppbevart så lenge eleven er låner hos oss. Dette betyr at Statped behandler såkalte «særlige kategorier» (også kalt sensitive) personopplysninger om lånerne.

Statped kan også oppbevare lånernes lånehistorikk, som er en oversikt over hvilke titler som er lånt og utlånsdato. Er det ønskelig å slette lånehistorikken, kan dette gjøres i «Min side».

Hva brukes opplysningene til?

Personopplysningene brukes for at vi skal kunne låne ut lydbøker til elever og lærere.

Opplysningene som er av sensitiv art, behandles for at Statped skal kunne dokumentere at bare personer med funksjonsnedsettelse som gir vansker med å lese trykt tekst, får tilgang til vårt tilbud. Dette er nødvendig for å sikre at vår virksomhet er i samsvar med åndsverkloven og ikke krenker noens opphavsrett. (Jf. åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56)

Rettslig grunnlag

Statped vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 b) der denne er nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelser overfor lånerne, eller for å gjennomføre tiltak på lånernes anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Statped fremgår av formålsangivelsen under punkt 4 ovenfor.

Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1 a), jf art. 9 nr. 2 a). Innsamling og oppbevaring av opplysninger om medlemmenes funksjonsnedsettelse gjøres også for å forsvare Statped mot eventuelle rettskrav i forbindelse med den opphavsrettslige siden av vår virksomhet, og har således grunnlag i personvernforordningens art. 9 nr. 2 d). Vår behandling av personopplysninger har også et lovgrunnlag i åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56, og dermed i personopplysningsloven § 7, jf personvernforordningens art. 9 nr. 2 d).

Hvem får tilgang til opplysningene?

Statped har begrenset tilgangen til personopplysningene om våre lånere til de ansatte som har behov for disse opplysningene for å kunne yte tjenester og tilbud til lånerne. Statped kan også i særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig, dele disse opplysningene med våre databehandlere og leverandører, herunder f.eks. leverandører av lagringstjenester for våre data, samt våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette.

Samarbeid om utlånsløsningen

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), er i liket med Statped et statlig organ som blant annet tilbyr utlån og distribusjon av lydbøker til personer med behov for tilrettelagt litteratur. Statped og NLB har inngått et samarbeid knyttet til utlån av skolelydbøker, og samarbeider i den forbindelse om behandling av de personopplysninger som er nødvendig, for å tilby utlåns- og distribusjonstjenestene. Det foreligger en avtale mellom partene om et felles behandlingsansvar av personopplysninger. (Jf.«Ordning med felles behandlingsansvar ved samordnet utlåns- og distribusjonsløsning /Statped og NLB»)
Samarbeidsordningen er utformet for å etterleve kravene til felles behandlingsansvar i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679, artikkel 26 (GDPR).

Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Statped vil ikke overføre personopplysninger om våre medlemmer til land utenfor EU/EØS.
Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer. En oversikt over Statpeds bruk av databehandlere til enhver tid kan gis på forespørsel.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysninger om våre lånere så lenge låneforholdet varer.

Lånernes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir deg som medlem rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger Statped behandler om deg, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

Se NLBs personvernerklæring (nlb.no)for mer informasjon.

Påmelding til kurs og personvern

Når du melder deg på kurs og konferanser i regi av Statped, ber vi deg blant annet om å registrere

 • navn
 • adresse
 • arbeidssted
 • stilling
 • e-post
 • telefon
 • fakturainformasjon (når kurset ikke er gratis)

Når du har meldt deg på, sender vi deg en bekreftelse på e-post.

Formålet med registreringen er at vi kan administrere hvem som melder seg på kurs og arrangementer hos oss, og at vi kan ivareta deg som deltaker. Hvis kurs ikke er gratis, bruker vi også registrerte opplysninger i Statpeds faktureringssystem. Regnskapsdata som vi er forpliktet til å ha arkivert i ti år, oppbevarer vi med mulighet for oppslag.

Vi vil også bruke e-postadressen din til å sende deg en evaluering av kurset, som det er frivillig for deg å svare på.

Data registreres i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), som er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte).

Basert på registrerte data kan vi ta ut generelle rapporter med nøkkelinformasjon om kurs og arrangementer, eksempelvis

 • start- og sluttdato
 • antall deltakere
 • kurssted

Du kan kontakte Statped hvis du vil

 • ha innsyn i
 • korrigere
 • slette

registrerte opplysninger knyttet til dine påmeldinger til kurs og arrangementer hos oss. Om du er registrert som deltaker på et kurs eller arrangement hos oss, kan vi ikke slette registrerte opplysninger om deg hvis du fremdeles ønsker å delta.

Søknad om individtjenester og personvern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individtjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper.

Formålet med individbaserte tjenester er gjensidig forpliktende samarbeid som følge av søknad til Statped.

For å fylle formålet behøver Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss som digital post eller som brev i ordinær post, og at vi får tilgang til eksisterende dokumentasjon som er relevant for saken, og som også inneholder personopplysninger.

All mottatt dokumentasjon registrerer vi i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), der etaten selv står for utvikling og support. Alle data i fagsystemet som er knyttet til individbaserte tjenester, ivaretas på en såkalt sikker sone, noe som blant annet innebærer at de er sikret bak en brannmur uten kopling til Internett. Fagsystemet er integrert med Statpeds arkivsystem.

Statped registrerer ikke personsensitive data der en person har skjult identitet. Vi får heller ikke tilgang til strengt fortrolige adresser.

Kun saksbehandler, linjeledere, arkivarer og Statpeds IKT-ansvarlige for fagsystemet har tilgang til registrerte data.

All korrespondanse som inneholder personsensitive opplysninger i tilknytning til en individbasert tjeneste, går via digital post, brev i ordinær post eller telefon.

Alle opplysninger i en sak som er et resultat av en individbasert tjeneste, loggføres i fagsystemet.

Når en individbasert tjeneste er avsluttet, blir saken avsluttet i fagsystemet, men alle data blir arkivert i tråd med arkivlova (lovdata.no).

Statped kan bruke data i fagsystemet som grunnlag for statistikk, rapportering til overordnede myndigheter eller i samarbeid om forskning og utvikling (FoU-arbeid).

Brukere og foreldre som har mottatt en individbasert tjeneste, kan kontakte Statped for å reservere seg mot å delta i bruker- og spørreundersøkelser i regi av Statped, kartlegginger og FoU-arbeid. Dette registrerer vi i fagsystemet.

Video fra YouTube og personvern

På statped.no bygger vi inn videoer fra YouTube.

Fra og med 15. februar 2019 arkiverer vi modus for styrket personvern på YouTube når vi bygger inn nye videoer som er Statpeds. Dette gjør vi for å avgrense at du som spiller av en Statped-video, får knyttet avspillingen din til annonseleveranser fra kommersielle aktører.

Fra og med samme dato deaktiverer vi sporing for annonseringsformål i Statpeds kanal på YouTube, og vi slår av interessebaserte annonser.

Fjernundervisning og personvern

Statped benytter læringsplattformen Canvas (instructure.com) til fjernundervisningsaktiviteter i form av

Fjernundervisningsaktiviteter i Canvas omfatter

 • digitale undervisningsopplegg
 • videosamtaler
 • innlevering av tegnspråksoppgaver

Elever/foreldre deltar og samhandler i fjernundervisningen når

 1. foreldre/foresatte/elev gir skriftlig samtykke til å bruke bilder, lyd- og/eller filmopptak/-streaming
 2. hver elev/forelder har individuell pålogging til Canvas, der Statped sender brukernavn og passord til foreldre/foresatte på sms

Læringsplattformen Canvas er levert av Instructure Inc, som er basert i USA. Informasjon om hvor og hvordan Canvas lagrer, bruker og gir tilgang til personopplysninger, finner du her:

Canvas bruker Google Analytics for trafikkanalyse. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Personopplysninger blir anonymisert før analyse.

Google Inc er registrert i USA og tilsluttet Privacy Shield.

Nedlasting og bruk av apper og programvare

Statped omtaler spesialpedagogisk bruk av apper og programvare som læringsressurser.

De fleste apper og programvare som vi omtaler, er utviklet av andre enn oss. Vi lenker dit utvikler tilbyr nedlasting. Vilkår for nedlasting og bruk følger av hva aktuell utvikler til enhver tid bestemmer.

Noen apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og barnehageeiere ansvarlig for

 • å ivareta personvern hos egne ansatte og barn/elever
 • å gjøre selvstendige risikovurderinger og inngå databehandleravtale for aktuelle apper og programvare

Les mer om plikt til å vurdere og ivareta personvern i Datatilsynets veileder (datatilsynet.no).

Informasjonsdeling på Facebook

Statped har en side på Facebook: https://www.facebook.com/statped/

Vi bruker Facebook-siden vår til å informere om

 • nyttig spesialpedagogisk innhold og ressurser på statped.no
 • tjenester og tilbud fra oss til pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager, skoler, foreldre og andre i laget rundt barn og elever

Vi svarer på henvendelser i arbeidstiden på hverdager mellom klokken 08.00-15.30.

Facebook-siden vår har kommentarfelter der du kan dele informasjon og kommentere innhold vi deler.

Vi bruker opplysninger du deler, til å svare på kommentarer, men ikke til andre formål.

Vern om dine egne og andres personopplysninger

Ikke del personlige/sensitive opplysninger om deg selv eller andre i kommentarfeltene våre.

Eksempler på personlige/sensitive opplysninger er

 • helse/sykdom/utfordringer
 • fødselsnummer
 • telefonnummer
 • adresse/bosted

Vi modererer kommentarfeltene våre

Det innebærer blant annet at vi blokkerer eller sletter innlegg med opplysninger som er

 • personlige/sensitive om andre (nabo, ektefelle, barn, kollega, venner og liknende)
 • ulovlige og/eller diskriminerende (personangrep, krenkelser og liknende)
 • upassende (banning og liknende)
 • irrelevante og/eller villedende (spam, verving, reklame og liknende)

Vi blokkerer brukere uten forvarsel som ikke retter seg etter dette.

Alt du deler åpent, kan brukes av andre

Hvis du har valgt Facebook-innstillingen «offentlig», innebærer det at når du følger, liker eller kommenterer noe på Facebook-siden vår, får andre tilgang til og kan bruke alt du deler og legger igjen.

Hvis du er logget inn på Facebook, kan du lese mer om innstillinger (facebook.com).

Alt du deler, åpent eller ikke, kan brukes av Facebook

Facebook er en del av konsernet Meta. Ifølge Facebooks retningslinjer og vilkår for data (facebook.com) eier Meta all informasjon du deler på eller i tilknytning til Facebook, om du har valgt at den er «offentlig» eller ikke.

Facebook

 • oppfordrer deg til å lese retningslinjer og vilkår nøye
 • bruker informasjon om og fra deg
  • når du liker, kommenterer eller deler innlegg
  • som data slik vilkår og retningslinjer fra Facebook til enhver tid beskriver, for eksempel til reklameformål ved å dele dem med tredjepart
 • monitorerer atferden din i tilknytning til Facebook, eksempelvis i andre apper gjennom retningslinjer for disse

Les mer om vilkår og retningslinjer om Facebook fra Meta (facebook.com).

Personvernombud

Du kan ta kontakt med Statpeds personvernombud, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser må dreie seg om Statpeds egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped.

Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet.

Personvernombudet kan nås på e-post: personvernombud@statped.no.