Tegnmyggen og knottene

Midlertidig utsolgt

Kjente spill i ny drakt – med tegn fra norsk tegnspråk. 

Fakta og tilgjengelighet

Spillesken med alt innhold

Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Bokmål, Tegnspråk, Tidlig innsats, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Tegn-til-tale, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål og norsk tegnspråk

Pris: 250 kroner

Utvikler: Statped

Tegnmyggen og knottene består av en spilleske og en egen nettside. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater– alle med tegn fra norsk tegnspråk. Les mer om spillesken.

TegnMyggen og knottene er en ressurs for å øke kunnskapen om og ferdighetene i tegnspråk hos hørende barn/elever og lærere ved barnehagen/skolen. Det er gunstig å begynne å bruke tegn når barna er i barnehagealder. Da er de særlig motiverte for å lære tegnspråk. Bruk av tegn fremmer kommunikasjon og talespråklig utvikling.

Ved å vippe på spillkortene med bilder kan du se hvordan tegnet utføres. 

nettsiden er det tips om hvordan dere kan komme i gang med å bruke tegn i barnehagen, og linker til nyttige læringsverktøy og andre digitale ressurser.

 • TegnMyggen og knottene er et bidrag til både samspill, språktilegnelse og flerspråklighet. Barnehager som har norsk tegnspråk som ett av sine språk, og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at:

  • Å bruke tegn fremmer kommunikasjon og den talespråklige utviklingen.
  • Barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk.
  • De yngste barna bruker mye tegn før ordene kommer.
  • Barna er mindre frustrerte.
  • Barna er mer oppmerksomme når voksne bruker tegn.
  • Voksne er mer bevisst blikk-kontakt, mimikk og kroppsspråk.
  • De tospråklige barna begynner å snakke norsk.
  • Barna er stolte av det nye språket de lærer seg.
  • Vi har fått et miljø der det er naturlig å bruke tegn.
  • Beskjeder gis uten at det forstyrrer andre.
 • nettsiden er det mange konkrete tips til ulike aktiviteter. Det er også informasjon om læringsverktøy egnet for å lage egne tegnressurser, som for eksempel å lage barnehagens/skolens egen digitale tegnordbok!

Relatert ressurs

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!