Til hovedinnhold

TegnRik

Midlertidig utilgjengelig!
Statped planlegger ny bestillingsløsning.
(nettbutikk@statped.no)


- Spill deg rik på tegn fra norsk tegnspråk

Visste du at norsk tegnspråk har ulike tegn for å uttrykke at noen «spiller» piano, fotball eller dataspill? TegnRik går ut på å finne riktig tegn til ulike aktiviteter. Med kortene kan en spille lotto eller memory. Vinneren er den som får flest par, eller som først fyller lottobrettet.

TegnRik kan også spilles som et gjettespill ved at spillerne mimer eller beskriver aktiviteter uten å si tegnet/ordet til den aktuelle aktiviteten.

TegnRik er laget for barn i alderen 5 -10 år, men vi har spilt det med ungdommer; Gøy!,sa de.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

TegnRik består av 15 aktivitetskort og 15 tegnkort, samt lottobrett til utskrift. Til kortene er det også et digitalt innhold. Appen Arilyn: Skann kortene for å se tegnspråklige beskrivelser av det kortene illustrerer. (AR-teknologi)

Vi er også i gang med å utvikle en tilleggsressurs. En webapp som inneholder både kortene og tegnspråkvideoene. Der skal en kunne velge å se videopresentasjoner av ett aktivitetskort med tilhørende tegnkort, eller av alle kortene til aktivitetene innen en kategori, som kategorien “å spille”:

Til en kategori er det altså tre ulike aktiviteter. De andre kategoriene i TegnRik er å spise, vaske, hoppe og å fly.

TegnRik retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner TegnRik seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnRik skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Ved å spille TegnRik vil barna kunne lære litt tegnspråk. I videoene til aktivitetskortene blir tegnene i ytringene først presentert enkeltvis. Hvis videoavspillingen stoppes underveis i avspillingen, kan barna bli kjent med tegnene før de ser tegnene i en språklig sammenheng. Betydningen til tegnene blir forklart med illustrasjonene fra kortene. Bildet under illustrerer dette.

Ytringen slik den blir presentert på tegnspråk; GUTT PIANO SPILLER

Videoen til tilhørende tegnkort viser tegnet SPILLE piano slik det er uttrykt i ytringen.