Til hovedinnhold

David Mitchells ti faktorer i skolen

David Mitchell har gått gjennom mer enn 3000 studier om opplæring av elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging. Etter å ha analysert materialet har han funnet frem til ti faktorer, som er en forutsetning for å lykkes med inkluderende opplæring.

«Viktor» hører til - En film om David Mitchells ti faktorer

I Mitchells nyeste bok blir det vist til en samlestudie som er gjort av Thomas Hehir m.fl i 2016. Hehir har samlet resultatene fra 280 studier fra 25 land. Disse viser at opplæring i et inkluderende læringsmiljø gir betydelig lang-og korttids-effekt på den kognitive og sosiale utviklingen til elever med funksjonsnedsettelser. Resultatene varierer, men i verste fall er det ingen forskjell på læringsutbytte. Forskingen viser også at medelever uten lærevansker profitterer på å få opplæringen sammen med elever med funksjonsnedsettelser.    

 

Ti faktorer i skolen