Opptak fra forelesninger og podkast om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær | www.statped.no

Opptak fra forelesninger og podkast om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

Opptak fra forelesninger

Skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser hos barn og unge

Forelesningen handler om forståelse av hva nevroutviklingsforstyrrelser er og hvorfor denne elevgruppen er så sårbare for å utvikle fravær. Den handler videre om hvordan komme i posisjon for å kartlegge grunnene til fraværet og ulike former for tiltak. (film,48 min).

Inkluderende aktiviteter for læring

Se erfaring fra praksis - hvordan kan du få alle til å høre til og være med i læring og aktiviteter (film,28 min).

Ufrivillig skolefravær – om å utnytte elevens interesser for å skape mestring

I dette innlegget vil Hedda Gjesti Tjader og Maren-Johanne Nordby fortelle om hvordan elevens interesser kan brukes for å legge til rette for kartlegging og læringsaktiviteter. De vil ta utgangspunkt i praksisfortellinger. Verktøy som vil bli presentert er bruk av film for å skape struktur og forutsigbarhet. Videre vil verktøy som Gaming og koding bli presentert gjennom praksisfortellinger. Innlegget ble holdt på NKUL i 2022. (film 31 min.)

Hvordan kan vi hjelpe elever med nevroutviklingsforstyrrelser tilbake til skolen?

Et økende antall elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, sliter med skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra foreldre, skoler og rådgivere som har prøvd alt, men at ingen av tiltakene virker for å hjelpe elevene tilbake til skolen. I denne forelesning gir vi noen råd. NB forelesningen er på engelsk, men har norsk tekst.

 

Teknologi og alvorlig skolefravær

Hvordan skal du få elever med alvorlig skolefravær tilbake til skolen? Se foredrag fra SPOT konferansen i 2018 som viser hvordan teknologien kan hjelpe (film,34 min).

Podkast om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

Podkast om ufrivillig skolefravær: Hva gjør vi når eleven ikke kommer seg på skolen?

Seniorrådgiver i Statped, Kristine Damsgaard, Inger Björne-Fagerli, lærer og mor til et barn med ufrivillig skolefravær. Sara Eline Eide, daglig leder av UngOppvekst, terapeut, spesialpedagog og forfatter av boka "På oppdagelsesferd sammen", er også med i podkasten Utforsk.

Podkast om skolefravær: Årsaker og løsninger

Seniorrådgiver i Statped, Maren-Johanne Nordby, forteller om årsaker og løsninger til skolefravær i Utdanningsforbundets Podkast, Lærerrommet.  

Hvordan har elever med nevroutviklingsforstyrrelser det i skolen?

Dette er diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, og Autismespekterforstyrrelser. Hvordan tilrettelegger vi best mulig for disse elevene? Hva gjør at de har høyere grad av ufrivillig skolefravær og hvordan hjelper vi dem tilbake til skolen? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for dette? 

Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard i podkasten til Lektor Lomsdalen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!