Forside | www.statped.no

Konferanser

PPT-lederkonferansen

Ledelse i PP-tjenesten - balansekunst i utøvelse av mandatet
Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS". Har vi kommet dit vi ønsker? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan skal vi sikre felles mål og retning?

Oslo, 19. - 20.mai 2022

Nordisk konferanse om skolefravær

Problematisk skolefravær – forbedring av systemer og tiltak.
Under konferansen deles kunnskap om hva som trengs for å bedre systemer og gi anbefalinger til tiltak. Det presenteres rapporter og erfaringsbasert kunnskap om hva som kan forebygge og redusere problematisk skolefravær i grunnskolen. 

Gratis digital konferanse 23. mai 2022

Filmer om Statped og laget rundt

Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!