Læringsressurser

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen.

Søk i læringsressurser

Aktive filtre

;

SPOT 2019 - programmet er klart!

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. Kom og bli inspirert, få økt kunnskap og innblikk i andres erfaringer med hvordan teknologi kan bidra til inkludering og læring.

Søk om tilskudd for å utvikle læremidler

Jobber du med utvikling av læremidler? Nå kan du søke midler gjennom årets tilskuddsordning. Søknadsfrist 30. august 2019. Udir gir tilskudd til læremidler som det ikke er kommersiell marked for. Digitale læremidler/materiell og læremidler/materiell som er nyskapande blir prioritert. 

Les mer på udir.no

Chromebook

Mange kommuner og skoler velger Chrombook som verktøy for sine elever. For elever med behov for ekstra programvare og tilrettelegging kan dette by på utfordringer. Les mer om hvilke tilpasninger og tilgjengelighetsfunksjoner som er mulig for blinde og svaksynte og for de som trenger lese- og skrivestøtte

AV1 - en stedfortreder i klasserommet

For barn som er borte fra skolen over lengre tid, kan bruk av roboten  AV1 gi mulighet for å opprettholde kontakten med klassen, venner og fritidsaktiviteteter.