Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Nedlasting og bruk av apper og programvare

Statped omtaler spesialpedagogisk bruk av apper og programvare som læringsressurser.

De fleste apper og programvare som vi omtaler, er utviklet av andre enn oss. Vi lenker dit utvikler tilbyr nedlasting. Vilkår for nedlasting og bruk følger av hva aktuell utvikler til enhver tid bestemmer.

Noen apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og barnehageeiere ansvarlig for

  • å ivareta personvern hos egne ansatte og barn/elever
  • å gjøre selvstendige risikovurderinger og inngå databehandleravtale for aktuelle apper og programvare

Les mer om plikt til å vurdere og ivareta personvern i Datatilsynets veileder (datatilsynet.no).

Side 12 av 14