Afasi

Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen. Afasi skyldes oftest hjerneslag, som omfatter både blødning og blodpropp i hjernen. Omtrent 15000 mennesker rammes av hjerneslag i Norge hvert år, og om lag 25% av disse får afasi. Også traumatisk hodeskade, svulster og andre sykdommer kan forårsake afasi. Mennesker i alle aldre kan få afasi, men det er flest eldre som rammes.

Mer om afasi.

Afasi og livskvalitet

Afasi har innverknad på livskvaliteten. Personar med afasi rapporterer om dårlegare livskvalitet enn andre grupper. 

Afasi gir ofte vanskar med språket. Det får konsekvensar for korleis vi uttrykker kven vi er, og dermed korleis vi vert oppfatta av andre. Dette kan endre kjensla av identitet.

Les mer om afasi og livskvalitet

Les mer om livskvalitet