Til hovedinnhold

Opptak fra fagdagen

I august 2012 ble retten til ASK presisert med egne paragrafer i opplæringsloven og i friskoleloven. Statped vil på denne digitale fagdagen løfte fram betydningen av å ha en ASK-paragraf. Tittelen på fagdagen «10 år etter ASK-paragrafen. Hvor er vi nå, og hvor skal vi?» vil gjennom dagen bli belyst fra ulike perspektiver.

Aktuelt lovverk:

  • Opplæringslovens §§ 2-16, 3-14 og 4A-13
  • Friskoleloven § 3-14
  • Barnehageloven § 39

7. september