Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

ASK-veileder

– barnehagen og skolen

ASK på udir.no