Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

E-læring om ASK

Statped har laget en e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Gjennom åtte moduler blir du kjent med ASK gjennom forelesninger, filmsnutter, intervjuer, tekst, aktuelle artikler og nedlastbart materiell.

Tre lunsj-webinarer i vårsemesteret 2020, der vi går gjennom modulene med deg, er utsatt grunnet koronavirus og tiltak i Statped.

Ta ASK-e-læringen på egen hånd her

ASK-veileder

– barnehagen og skolen

ASK på udir.no