Til hovedinnhold

Betjening av kommunikasjonsløsninger

Betjening handler om hvordan man bruker motorikken sin til å påvirke omgivelsene. Å kunne betjene kommunikasjonsløsningen sin så selvstendig som mulig krever opplæring og øvelse, både for den som skal bruke løsningen og for den som skal lære bort hvordan man bruker den.

I denne opplæringspakken får du oversikt over tre ulike måter å betjene kommunikasjonsløsninger på, og hvordan du kan lære bort disse betjeningsmåtene.

For de som er på utkikk etter hvordan man lærer bort øyestyring, så anbefaler vi «Delaktig i øgonblikket». Det finner du her.

Øyepeking

Øyepeking er peking med øynene. Øyepeking passer for personer som har store motoriske vansker, hvor annen betjening blir for slitsomt, smertefullt eller umulig. Personer som skal bruke øyepeking trenger ikke å ha full motorisk kontroll over begge øynene, men må kunne indikere retning på det han eller hun ser mot.

I disse filmene vil du få innblikk i hva øyepeking er, hvordan du kan bruke og gi opplæring i øyepeketavler og øyepekebøker.

Øyepeking

Dette er den første av flere filmer om øyepeking. I denne videoen vil du få innblikk i hva øyepeking er og hvem det kan passe for.

Å bruke en øyepeketavle

I denne filmen får du tips til hvordan du kan bruke ei øyepeketavle, samt gi opplæring i bruken.


Hvordan bruke en øyepekebok

Å bruke en øyepekebok krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du tips til hvordan du kan gjøre dette.

Guide for vurdering av øyestyring

Partnerassistert skanning

Partnerassistert skanning betyr at du har hjelp av en partner til å skanne gjennom alternativene i kommunikasjonsløsningen din. Det er en utvelgelsesteknikk som ofte brukes av mennesker med store motoriske- og kommunikative utfordringer. Partnerassistert skanning er en viktig betjeningsform for mennesker som har vanskeligheter med å bruke teknologi – gjerne som følge av en utfordrende motorikk eller sansetap. Denne måten å betjene på egner seg ofte når andre kommunikasjonsmetoder ikke er tilgjengelig eller ikke er effektive nok.

Personen som skal bruke denne betjeningsformen må kunne bekrefte sine valg enten ved å kunne uttrykk et ja ELLER et nei – eller ha uttrykk for begge deler.

Det finnes tre ulike former for skanning, og man skal være bevisst på hvilken form som er egnet til den som skal uttrykke seg ved hjelp av denne.

I denne opplæringspakken vil du få innblikk i hva partnerassistert skanning er, og hvordan du kan bruke og lære dette bort.

Partnerassistert skanning

I denne filmen får du innblikk i hva partnerassistert skanning er, ulike former for skanning, samt hvilken form som egner seg til hvem.

Hvordan bruke partnerassistert skanning

I filmen får du innblikk i hvordan du kan være hjelper og hvordan du kan bruke partnerassistert skanning.

Hvordan gi opplæring i partnerassistert skanning

Å lære bort partnerassistert skanning krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du ideer til hvordan du kan gjøre dette med tanke på partnerassistert skanning.

Ja og nei

Å kunne uttrykke ja og nei på en rask og funksjonell måte er svært viktig for alle mennesker. En del mennesker som mangler talespråk har ikke noe sikkert uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer for dette vil derfor være et viktig tiltak.

Disse filmene vil gi deg råd om hvordan du kan lete etter, tolke og lære bort egnede uttrykk for ja og nei hos personer som ikke kan uttrykke dette selv.

Å uttrykke ja og nei

Filmen fokuserer på ulike måter å uttrykke ja og nei på når du ikke kan si dette med talespråk.


Å lære bort ja eller nei

Denne filmen viser hvordan du kan lære bort ja og nei når du har funnet funksjonelle måter å uttrykke dette på for personen som mangler talespråk.