Til hovedinnhold

Betjening av kommunikasjonsløsninger

Øyepeking

Øyepeking er peking med øynene. Øyepeking passer for personer som har store motoriske vansker, hvor annen betjening blir for slitsomt, smertefullt eller umulig. Personer som skal bruke øyepeking trenger ikke å ha full motorisk kontroll over begge øynene, men må kunne indikere retning på det han eller hun ser mot.

I disse filmene vil du få innblikk i hva øyepeking er, hvordan du kan bruke og gi opplæring i øyepeketavler og øyepekebøker.

Øyepeking

Dette er den første av flere filmer om øyepeking. I denne videoen vil du få innblikk i hva øyepeking er og hvem det kan passe for.

Å bruke en øyepeketavle

I denne filmen får du tips til hvordan du kan bruke ei øyepeketavle, samt gi opplæring i bruken.


Hvordan bruke en øyepekebok

Å bruke en øyepekebok krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du tips til hvordan du kan gjøre dette.

Guide for vurdering av øyestyring

Guiden  forteller om hva øyestyring innebærer som betjeningsmåte ved alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Guiden har som formål å øke bevisstheten om krav til synsfunksjonen ved øyestyring.

Guiden kan brukes av PP rådgivere, psykologer, spesialpedagoger, logopeder og andre i møte med personer man tenker seg kan ha nytte av øyestyrt betjening. Det kan danne et viktig grunnlag for videre beslutninger.

Guiden er laget i samarbeid mellom NAV, Oslo univeritetssykehus og Statped.

Last ned(pdf)

Side 2 av 4